Končí poukazy Lex Voucher. Klienti ještě mohou vouchery využít na svou dovolenou

K 31. srpnu 2021 skončí ochranná doba, po kterou bylo odloženo vrácení plateb uhrazených za dříve zrušený zájezd. Klienti cestovních kanceláří si ještě do tohoto data mohou sjednat náhradní zájezd.

Pokud tak neučiní, dostanou od cestovní kanceláře, která vystavila poukaz dle zákona Lex voucher, veškeré uhrazené platby zpět, a to nejpozději do 15. září 2021.

„Poukazy Lex voucher jsme zavedli za účelem překlenutí kritické situace na trhu se zájezdy, aby se zabránilo vlně úpadků cestovních kanceláří,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Každý cestující, který od své cestovní kanceláře obdržel Lex voucher, měl být o této skutečnosti informován, včetně informací o podmínkách jeho platnosti, možnosti uplatnění apod.

Ministryně Dostálová doplňuje: „Na žádost zákazníka cestovní kancelář měla, a ještě pár dní má, povinnost nabídnout náhradní zájezd stejné jakosti bez doplatku. Smlouva na tento zájezd však musí být uzavřena do 31. srpna. Zároveň bych chtěla i nadále apelovat na cestující, aby i na dovolených dodržovali veškerá protiepidemická opatření a před cestou si zjistili informace ohledně podmínek v příjezdové destinaci i na zpáteční cestě.“

Poukazy typu Lex voucher platí do 31. srpna 2021, což je i datum nejpozdějšího uzavření smlouvy o novém zájezdu. Poukaz je možné využít i pro zájezdy s pozdějším datem zahájení než 31. srpna 2021. Zákazník si tedy ještě nyní může pořídit podle nabídky cestovní kanceláře např. zimní dovolenou na horách, dovolenou v další sezóně či tuzemskou dovolenou v lázních apod.

„Pokud zákazník nevyužije výběr podle zákona Lex voucher, pro vrácení peněz nemusí dělat žádné formální úkony, jako například odstupovat od smlouvy apod.,“ doplnila ředitelka odboru cestovního ruchu Renata Králová. „Cestovní kanceláři pouze sdělí číslo účtu pro vrácení peněz, pokud ho cestovní kancelář dosud nemá. Tato pravidla se netýkají jakýchkoli jiných voucherů vydaných mimo režim zákona Lex voucher. Vlastní vouchery cestovních kanceláří byly většinou vydávány v případech, kdy by zákazník jinak platil storno poplatky za zrušení zájezdu, proto se vydání voucheru řídí podmínkami, jejichž platnost může být různá.“

Na cestovní kanceláře MMR již dříve apelovalo, aby se na ukončení ochranné doby personálně a administrativně připravily tak, aby byly schopny nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tedy do 15. září 2021, vše uhradit.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí pravidelně upozorňuje na nezbytnost zjištění aktuálních informací a podmínek cestování do dané lokality a podmínky návratu ze strany cestovatele. Na webu Ministerstva zahraničních věcí lze najít nejaktuálnější informace o cestování do celého světa, je spuštěna webová stránka Dovolená 2021, která obsahuje přehledné a podrobné informace o epidemických opatřeních v 15 nejpopulárnějších destinacích. Cestovatelská mapa je dostupná na koronavirus.mzcr.cz. V provozu je také Informační centrum pro cesty do zahraničí, kam se lze dovolat na čísle 222 264 222.

Co je Lex voucher?

Jde o voucher (poukaz na zájezd), který byl vydán za účelem překlenutí kritické situace na trhu se zájezdy. Bylo možné ho použít na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, které byly zrušené z důvodu pandemie. Voucher byl vydáván jednostranně bez nutnosti souhlasu zákazníka. Mohly jej odmítnout zvláště zranitelné skupiny zákazníků (zdravotně postižení, nezaměstnaní, osoby nad 65 let, těhotné ženy, osoby na rodičovské dovolené, osamělí rodiče, zaměstnanci na překážce v práci). Voucher je chráněn pojištěním pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Co jsou to vlastní vouchery cestovních kanceláří?

Nebyly vydávány podle zákona navrženého Ministerstvem pro místní rozvoj, ale na základě dohody cestovní kanceláře a zákazníka – tento typ poukazu cestovní kancelář nemohla vystavit jednostranně. Využití voucheru se řídí podmínkami, které si cestovní kancelář a zákazník domluvili. I tyto poukazy jsou chráněny pro případ úpadku CK.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme