Konjunkturální průzkum: Důvěra mezi podnikateli se meziměsíčně zvýšila, důvěra spotřebitelů dále klesá

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 3,4 bodu na hodnotu 100,0 při rozdílném vývoji jeho složek.

Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 4,3 bodu na hodnotu 103,8, ale indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 1,1 bodu na hodnotu 81,3. Informuje o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

Zdroj: ČSÚ

Za meziměsíčním růstem ekonomického sentimentu mezi podnikateli stála v dubnu především vyšší očekávání růstu výrobní činnosti v  průmyslu a pozitivní hodnocení aktuální poptávky podniků ve vybraných odvětvích služeb. V odvětvích obchodu a stavebnictví se důvěra podnikatelů snížila.

„V aktuálním konjunkturálním průzkumu většina oslovených podnikatelů hodnotí svoji ekonomickou situaci obdobně jako minulý měsíc. V průmyslu mírně převažují podniky, které pozitivněji než v březnu odhadují poptávku a navazující výrobní činnost v období následujících 3 měsíců. Ve vybraných odvětvích služeb pak mírně převažují podnikatelé s lepším než březnovým hodnocením aktuální poptávky. Velká většina respondentů však uvádí, že odhadovat budoucí vývoj je pro ně v současné situaci mimořádně obtížné,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V následujících měsících očekáváme projevení negativních dopadů přísných lockdownů v Číně, které způsobí další výpadky na straně světové nabídky. To vedle růstu cen povede i k prodloužení čekacích lhůt na zboží z druhé největší ekonomiky světa.

Pavel Peterka, Roklen

Dubnová důvěra spotřebitelů v ekonomiku byla nejnižší od listopadu 2012. Respondenti negativně hodnotí téměř všechny sledované aspekty. Nejvíce se obávají dalšího růstu cen, zhoršení celkové ekonomické situace v České republice i jejich vlastní finanční situace.

„Významná část dotazovaných domácností se domnívá, že jejich současná finanční situace je horší než v předchozích 12 měsících. Navíc se obávají, že se bude dále zhoršovat spolu s očekávaným vývojem celkové ekonomické situace a dalším růstem cen,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Nejnižší dubnová důvěra spotřebitelů za posledních deset let je negativně ovlivněna zejména nejvyšším tempem růstu cen za více než 20 let. Dvouciferná inflace doléhá nejen na nejohroženější skupiny, tempo zdražování již pociťuje také střední třída. Zásadní jsou také obavy z budoucího nejistého vývoje.

Petr Kymlička, Moore Czech Republic
Zdroj: ČSÚ a komentáře ekonomů

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme