Kontroverze kolem subvencí pro elektromobily v rámci amerického Inflation Reduction Act

Inflation Reduction Act (tedy zákon o snížení inflace, tzv. IRA) z roku 2022 navzdory nevinnému názvu vzbudil v roce 2022 mnoho diskuzí a stal se i jablkem dílčího sváru mezi spojenci Spojenými státy a Evropskou unií.

Zákon zakotvuje možnost investic do čisté energetiky a posílení energetické bezpečnosti ve výši až 370 mld. dolarů. EU oceňuje, že USA zintenzivnily boj proti klimatické změně a zaměřily se na přechod k čisté energetice, který přispěje globálnímu úsilí na snížení emisí skleníkových plynů.

Ilustrační fotografie

Část subvencí na základě předmětného zákona nicméně zvýhodňuje domácí výrobce elektromobilů a výrobu realizovanou v Severní Americe, případně ve státech pokrytých dohodami o volném obchodu. IRA může vést k těmto důsledkům: znevýhodnění produktu s EU komponenty, odliv investic z EU, znevýhodnění EU při soupeření na třetích trzích.

Na prosincovém setkání tzv. Trade and Technology Council (TTC) mezi USA a EU zdůraznila výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager, že je třeba zvýšit transparentnost amerických podpor. Pravidelně se navíc setkává americká a evropská Task Force, která má za úkol vzniklé problémy řešit. IRA je samozřejmě i tématem mezi českými a americkými představiteli. Zákon nicméně platí a není příliš pravděpodobné, že by Kongres přistoupil k brzké legislativní změně.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Existuje i politický tlak v USA evropským požadavkům příliš neustupovat. Zákon sice může přinést některé příležitostí pro naše subjekty, ovšem zároveň přináší riziko odlivu investic i výroby elektromobilů z Evropy. Provozní podpory narušují trh a soutěž silněji oproti investičním podporám, neboť de facto přesunují riziko podnikání od akcionářů na daňové poplatníky.

Válka ještě zhoršila očekávaný negativní dopad IRA, vzhledem k cenám energie v EU. Ceny energií a vysoké podpory z US mohu výrazně narušit evropské business plány. EU proto zvažuje v reakci na IRA přizpůsobit vlastní pravidla veřejné podpory. EU tímto způsobem může zvýšit kapacitu pro levnou a čistou energii. Diskuze k přesné podobě tohoto kroku nicméně ještě probíhají. EU zároveň vyvíjela úsilí, aby byla z potenciálně protekcionistických daňových výhod byla alespoň vyjmuta auta na leasing.

V polovině prosince 2022 vydala vláda Spojených států příručku (guidebook) k Inflation Reduction Act (zákonu o snížení inflace). Jedná se o obsahem rozsáhlou příručku (182 stran). Příručka je užitečnou pomůckou pro účely aplikace zákona, když např. obsahuje právní základ jednotlivých podpor, přehled způsobilých příjemců, formu podpory, délku jejího trvání apod. Může být použitelná pro případné zájemce o poskytnutí podpory. V tabulce, kde jsou uvedeny jednotlivé aspekty podpory, ovšem text obsahuje pouze na státy, které mají uzavřenu s USA dohodu o volném obchodu.

Ilustrační fotografie

V samotném závěru roku 2022 vydalo americké ministerstvo financí další informace k části IRA, která se týká „čistých“ vozidel a jejich podpory. Ministerstvo financí USA vydalo Bílou knihu, která naznačuje, jak budou vypadat budoucí pokyny k těmto podporám, včetně procesu k posuzování podmínek týkajících se vzácných prvků a požadavků na složení baterií.

Kritické materiály použité pro výrobu vozidel musí být vytěženy či zpracovány v Severní Americe či ve státě, s nimž mají USA uzavřenu dohodu o volném obchodu. Ministerstvo financí USA vydalo také mj. odkaz na seznam výrobců, kteří avizovali vůči americké Internal Revenue Service splnění podmínek pro udělení podpory. Tento seznam se bude aktualizovat. V čase vydání Bílé knihy v něm evropští výrobci nebyli.

Níže uvádíme seznam dokumentů vydaných Ministerstvem financí k interpretaci IRA i s příslušnými odkazy:

  • Bílá kniha,
  • seznam často pokládaných otázek pro spotřebitele k daňovým podporám pro čistá vozidla (FAQs) a link, který obsahuje seznam výrobců vozidel, kteří potvrdili vůči daňové správě, že splňují podmínky pro poskytnutí daňových úlev;
  • další dvě sdělení k daňovým podporám pro čistá vozidla (Notice on the “incremental cost”, Notice of intent to propose regulations)

Pozitivní pro evropské výrobce je, že Bílá kniha potvrzuje, že podpora pro komerční vozidla (vozidla na leasing) by neměla omezujícím podmínkám čelit. Stále ovšem zůstává velká část vozidel, kde může být přístup evropských výrobců k podporám obtížný.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Martin Fott.

• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme