Kostarika: více než 98 % veškeré elektrické energie pochází z obnovitelných zdrojů

Už pátým rokem po sobě pochází více než 98 % elektrické energie vyprodukované v Kostarice z obnovitelných zdrojů; především pak z vodních elektráren.

Kostarický elektrický institut ICE (Instituto costarricense de electricidad) informoval, že navzdory nižšímu úrhnu srážek, se předpokládá, že do konce letošního roku by měl podíl zelené energie dosáhnout 99 %. Více než 60 % pochází z vodních elektráren, asi 17 % z větrných elektráren, 13,5 % je geotermálního charakteru a méně než 1 % představuje biomasa a sluneční elektrárny. Asi 1,16 % se podílí elektrárny, které fungují na základě fosilních paliv.
Kostarika se také zavázala navýšit export energie do dalších středoamerických zemí, které vytváří Regionální elektrický trh MER (Mercado eléctrico regional). Kostarika tímto zamýšlí navýšit podíl zelené energie ve Střední Americe a snížit emise v regionu. Tato exportovaná energie je produkovaná převážně v období dešťů, kdy logicky dochází k navýšení výroby.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

• Teritorium: Amerika | Kostarika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme