Kreativci a zástupci Karlovarského kraje se na sklonku léta setkají v Lokti

Do školních lavic se v září vrátili nejen školáci, ale zasednou do nich i zástupci kraje spolu s regionálními partnery, kteří jsou aktivní v kulturních a kreativních odvětvích. Stane se tak během workshopu, jenž se uskuteční 13. září 2022 v budově bývalé střední průmyslové školy v Lokti.

Workshop by se měl stát inspirativním setkáním se zástupci kulturních a paměťových organizací, lokálních kreativců a designérů, měl by přinést možnost představit vizi kraje a vyslechnout jejich podněty, potřeby, postřehy a zkušenosti.

Pohled na město Loket
Loket. Foto: Shutterstock

Budova školy nebyla pro workshop vybrána náhodou, počítá se s ní jako s možným budoucím sídlem krajské kulturní a kreativní kanceláře v rámci jednoho ze strategických projektů Karlovarského kraje.

„Kulturně kreativní odvětví představují velký potenciál pro život i transformaci celého regionu, vykazují v současnosti vysoký ekonomický růst a vytvářejí nové pracovní příležitosti nejen pro mladé lidi. Jedním z cílů kraje, na kterém se již intenzivně pracuje, je založit subjekt, který by tato odvětví zastřešoval, koordinoval, poskytoval jim podporu, inicioval zajímavé aktivity a vyhledával nové příležitosti. Říkáme mu zatím pracovně „4K“ – Krajská kulturní a kreativní kancelář. Kromě přípravy právního statutu a dalších administrativních náležitostí je v hledáčku také místo, kde by měla tato kreativní instituce zasídlit, ideálně pod jednou střechou s dalšími partnerskými subjekty. Jedním z míst, kde by se mohl tento záměr uskutečnit, je právě Loket – konkrétně budova bývalé střední průmyslové školy, která je v majetku kraje,“ vysvětlila Markéta Monsportová, uvolněná členka Zastupitelstva Karlovarského kraje gescí pro cestovní ruch, lázeňství a kulturně kreativní odvětví). Součástí prostoru kulturní a kreativní kanceláře by měl být kreativní HUB, ateliéry, coworking, kavárna, galerie a další.

Workshop by se měl stát inspirativním setkáním se zástupci kulturních a paměťových organizací, lokálních kreativců a designérů, měl by přinést možnost představit vizi kraje a vyslechnout jejich podněty, potřeby, postřehy a zkušenosti. „Rádi bychom toto setkání pojali pracovně, neformálně v přátelské atmosféře. Osobně ho vnímám jako další důležitý mezník k přiblížení se založení nové kreativní instituce, která by jako jeden ze strategických projektů kraje, mohla navíc získat podporu z Fondu spravedlivé transformace,“ dodala Markéta Monsportová.

Za vhodné místo pro vytvoření zázemí kulturní a kreativní kanceláře považuje loketskou průmyslovku rovněž starosta Lokte Petr Adamec: „Loket je dlouhodobě brán jako jedno z center kultury, umění a péče o památky nejen v rámci Karlovarského kraje, takže setkání zástupců z této oblasti a oblastí příbuzných u „nás“ je podle mého naprosto logické. Město Loket, Karlovarský kraj i já osobně dlouhodobě usilujeme o smysluplné využití objektů bývalé loketské školy. Pokud by se místem pro vznik krajské kulturní a kreativní kanceláře a podobných subjektů měla stát právě loketská „průmyslovka“ tak v tom osobně vidím řešení mnoha problémů, od racionálního využití krajského objektu, které si možná nevyžádá v začátku velkou investici, rozšíření nabídky pracovních míst v našem městě a samozřejmě i určitou prestiž. Velmi dlouho se mluví o tzv. decentralizaci úřadů a institucí a toto by mohla být jedna z prvních vlaštovek.“

• Teritorium: Karlovarský kraj
• Témata: Regionální informace
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme