Kuba otevírá investiční příležitosti pro rok 2020

Stalo se již tradicí, že Kuba každoročně na veletrhu FIHAV v Havaně představuje investiční příležitosti pro následující rok. I na letošním 37. ročníku FIHAV 2019 byl zhodnocen dosavadní vývoj v této oblasti a bylo představeno 460 nových investičních projektů pro zahraniční investory. Kubánská vláda se i přes trvající americké embargo a špatnou ekonomickou situaci v zemi snaží podporovat zahraniční investice.

Kuba v současné době klade největší důraz na rozvoj zvláštní zóny v oblasti přístavu Mariel (Zona Especial de Desarrollo de Mariel, ZEDM), která se nachází na strategickém místě na severním pobřeží Kuby a zaujímá plochu 465,4 km2. Tato zóna nabízí prostor pro stavbu nových závodů, jejichž ambicí je nejen zásobování kubánského trhu, ale také export do okolních zemí Latinské Ameriky. Výhodou je, že Kuba v této zóně uplatňuje nejen zrychlené schvalovací řízení, ale také daňové úlevy a jiné výhody.

Momentálně jsou plány pro rozvoj zóny Mariel spíše ambiciózní a celkové tempo pokroku je velmi pomalé. I přesto 10 % z aktuálních investičních příležitostí na Kubě je soustředěno právě do této zóny, kde již dnes působí 49 převážně průmyslových firem z 22 zemí světa včetně Španělska, Francie, Belgie, Nizozemska, Itálie, Velké Británie, Německa, Kanady, Ruska, Mexika, Brazílie, Číny, Vietnamu aj. Dosavadní realizované investice v této zóně dosahují 2,2 mld. USD.

V uplynulém roce se Kubě podařilo navázat spolupráci se zahraničními subjekty v různých odvětvích. Za úspěch v oblasti investic lze považovat novou formu spolupráce prostřednictvím založení tzv. společného podniku (empresa mixta) s cizím kapitálem. Příkladem může být nový společný podnik s britským kapitálem, který bude mít výhradní práva na celosvětovou distribuci prémiového rumu Santiago de Cuba, nebo společný podnik se slovenským kapitálem, který se zaměří na výrobu cukrovinek.

Kuba nabízí možnost založení společných podniků v několika odvětvích. Aktuálně například finalizuje tento model v oblasti obnovy a rozvoje místních pivovarů, kde jsou plány velmi ambiciózní, a to nejen z pohledu modernizace výroby, ale také z pohledu obnovení značek místního kubánského piva a jeho plánovaného exportu. I přes náročnost zadání se projektu účastní významné evropské pivovary. Zájem o investici do kubánského pivovarnictví projevila i Česká republika.

V případě zájmu o investice na Kubě je třeba mít na paměti, že Kuba se stále potýká s řadou problémů způsobených zejména komplexním americkým embargem. Jak často uvádí přední kubánští představitelé, embargo způsobuje komplikovanou ekonomickou situaci v zemi, která se mimo jiné projevuje nedostatkem deviz v zemi, limitovaným přístupem k pohonným hmotám a tím omezeným zásobováním obchodů a v neposlední řadě také neschopností země plnit včas své závazky.  

I přes tyto překážky se Kuba snaží o rozvoj své ekonomiky a zaměřuje se zejména na zajištění soběstačnosti, neboť je v současné době z 80 % závislá na dovozu ze zahraničí. Tato vnější závislost charakteristická negativní obchodní bilancí je prokazatelnou brzdou ekonomického růstu. Převážně z požadavku budoucí soběstačnosti vychází i 460 vyhlášených investiční příležitostí, zaměřených zejména na turistický ruch, ropný průmysl, potravinářský průmysl a další obory.

Celkový přehled investičních příležitostí na Kubě pro rok 2020 naleznete na webu ProCuba.

Pro zájemce o vybrané projekty je k dispozici ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Havaně, který je připraven poskytnout prvotní asistenční služby.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba). Autorky: Lucie Kovandová, ekonomická specialistka, Eliška Carreazo Cuadro, zástupkyně velvyslance.

• Teritorium: Kuba
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme