Kuba se snaží o potravinovou soběstačnost a zvýšení exportu

Téma zajištění potravinové bezpečnosti se na Kubě v době pandemie covidu-19 stalo jedním z nejvýznamnějších. Vzhledem k nedostatečné místní produkci Kuba trpí chronickým nedostatkem potravin, které běžně z 80 % na ostrov dováží. Avšak vzhledem k hluboké hospodářské krizi projevující se nedostatkem devizových zdrojů na import z cizích zemí není schopná pokrýt domácí poptávku, o čemž svědčí místní obchody, které neustále zejí prázdnotou.

V rámci hospodářské a sociální strategie Kuby označil ministr potravinářské výroby Manuel Santiago Sobrino Martínez za vládní prioritu právě potravinovou soběstačnost a posílení exportu kubánské produkce potravin, na který jde v současné době pouze 1,5 % celkové potravinové produkce.

Kuba se již delší dobu snaží přilákat zahraniční investory, neboť si uvědomuje důležitost investic pro rozvoj ekonomiky zasažené hlubokou strukturální krizí. Snahou vlády je v investiční oblasti využívat formu tzv. empresas mixtas, tedy smíšených společností se zahraničním kapitálem.

Plánem je soustředit do roku 2030 až 58 % veškeré potravinářské produkce právě do těchto smíšených společností. Klíčovými oblastmi sektoru potravinářství na Kubě jsou mlékárenství, masný a obilný průmysl, rybolov, pivovarnictví a další.

Vzhledem k obrovské byrokracii a nedostatku flexibility však tyto společnosti vznikají velmi pomalu. Produkce těchto společností se aktuálně soustředí zejména na výrobu a obchod s rumem, pivem, moukou, masových konzerv a zmrzliny. Vybrané položky z této produkce jsou součástí přídělové knížky, neboť na Kubě stále existuje systém dotovaných potravin.

V letošním roce byly na Kubě založeny čtyři nové smíšené podniky v oblasti výroby piva, sójového oleje a mouky, džusu a nudlí a komercializace rumu. V plánu pro příští období zůstává 35 projektů zejména na výrobu cukrovinek, rybích výrobků, piva a nealkoholických nápojů.

Potravinářský průmysl na Kubě produkuje 2,5 milionu tun potravin ročně, z toho jde 30 % na základní přídělové položky, 25 % do gastronomie, 20,5 % na sociální stravování, 13 % do turismu, 10 % do obchodních řetězců a pouze 1,5 % na export. V rámci přídělového systému státem dotovaných potravin Kuba investuje 1,6 milionu dolarů denně pouze do základních položek jako je sušené mléko, kuře, mouka a olej.

Potravinová produkce na Kubě je ve srovnání s ostatními státy regionu na nízké úrovni. Například v Dominikánské republice, která má obdobné klimatické podmínky a srovnatelný počet obyvatel, se ročně vyrobí více než desetinásobek potravin než na Kubě.

Snahu kubánské vlády o posílení exportu zboží a služeb, který je jedním ze zdrojů deviz do státního rozpočtu, nedávno ve svém vystoupení potvrdil i ministr zahraničního obchodu a investic Rodrigo Malmierca Díaz, který prostřednictvím nové rezoluce č. 315/20 představil možnost tzv. soukromého exportu a importu. Jedná se o nově povolenou možnost drobných soukromých podnikatelů na Kubě exportovat a importovat.

Daný obchod je však povinné realizovat přes vládou určené státní podniky zahraničního obchodu, kterých je v současné době 37. V praxi by to mělo vypadat tak, že státní podnik zahraničního obchodu reprezentuje výrobce, tedy drobného soukromého podnikatele, na mezinárodním trhu a za zprostředkování této služby si prostřednictvím uzavřených smluv inkasuje obchodní marži. Zboží, které půjde na export, musí být odpovídající kvality a transakce budou probíhat výhradně v cizí měně na účty založené u kubánských bank.

V tuto chvíli probíhají interní jednání s více než 700 zájemci z řad soukromých podnikatelů a minivýroben na Kubě. Co se exportu týká, tak existuje zájem zejména v oblasti zeleninových a jiných konzerv, čerstvé zeleniny a ovoce. Importovat by drobní podnikatelé chtěli převážně suroviny na výrobu potravin, stavební materiál, hnojiva, pesticidy, barvy, autodíly, pneumatiky, počítačové výrobky aj.

Možnost importu a exportu pro soukromé kubánské drobné podnikatele nabízí šanci na spolupráci i pro české firmy, které mohou navázat flexibilnější vztahy právě s menšími podniky a reagovat pružněji na jejich poptávku. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba). Autorky: Eliška Carreazo Cuadro, zástupkyně velvyslance; Lucie Kovandová, ekonomická specialistka

• Teritorium: Amerika | Kuba | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme