Kuba se snaží překonat hospodářskou krizi

Kuba vstoupila do nového roku i přes prohlubující se hospodářskou krizi s optimismem – alespoň podle vyjádření kubánského ministra ekonomiky a plánování Alejadra Gila Fernándeze. Ministr představil plán na rok 2020, který bude podle jeho slov „plný velkých změn a transformací“.

Bez uvedení konkrétních oficiálních hospodářských výsledků za rok 2019, které ještě nebyly k dispozici, ministr uvedl, že za úspěch bude považováno i to, že v tomto roce nedojde ke zpomalení ekonomického růstu. Ve svém projevu se v souvislosti se zpomalením ekonomiky odvolal na dopady amerického embarga a tornáda, které postihlo Kubu v lednu 2019 a způsobilo materiální škody.

Ministr vyzdvihl úspěchy roku 2019, mezi které řadí zejména výstavbu 40 tisíc nových bytů, přičemž jejich deficit ovšem dosahuje téměř milion bytových jednotek. Ocenil také výsledek odvětví cestovního ruchu. Na Kubu za uplynulý rok přicestovaly více než 4 miliony turistů. Další úspěch se podle ministra zrodil v oblasti telekomunikačních služeb, na Kubě bylo dosaženo 6 milionů aktivních mobilních čísel.

V roce 2020 by Kuba chtěla dosáhnout růstu HDP na úrovni 1 %. Vzhledem k tomu, že podle odhadů Economist Intelligence Unit byl v roce 2019 hospodářský růst pouze na úrovni 0,5 %, tedy o 1,8 % méně než v roce předchozím, bude i tohoto ne příliš ambiciózního cíle těžké dosáhnout.

Prioritou je cestovní ruch

Turismus má velký dopad na rozvoj země, a proto je pro Kubu stálou prioritou. Pro letošní rok byl stanoven cíl, podle něhož by mělo Kubu navštívit přes 5 milionů turistů ročně. Kubánci chtějí vybudovat 4 tisíce nových hotelových pokojů.

Turisté v hotelových rezortech mají i přes problematickou ekonomickou situaci zajištěnu vysokou úroveň nabídky služeb a stravování. Oproti tomu místní Kubánci stále čekají ve frontách často i na základní potraviny. Aktuálně jsou omezovány i dodávky plynu, na kterém většina Kubánců vaří. Příděl plynu pro domácnosti byl snížen na polovinu. Toto opatření bude mít negativní vliv i na drobné podnikatele, zejména provozovatele restaurací.

Druhá polovina roku 2019 byla na Kubě charakteristická zejména nedostatkem pohonných hmot, který způsobil problémy nejen v dopravě a zemědělství, ale ovlivnil i výrobu, zkomplikoval zásobování potravinami a měl za následek omezení zahraničních investic na Kubě. V roce 2020 je plánována spotřeba pohonných hmot na úrovni zhruba 8 milionů tun, z toho 3 miliony (38 %) by měly být domácí výroby – ty se využívají především k výrobě elektřiny.

Kuba hledá v energetice novou alternativu. Obnovitelné zdroje energie by v roce 2020 měly představovat 6,5 % celkové výroby elektřiny. V plánu na rok 2020 se také stále počítá s úspornými opatřeními.

Orientace na export

Kuba má v roce 2020 za cíl se soustředit na export zboží a služeb i za cenu omezení nabídky na vlastním domácím trhu, aby získala tolik potřebné devizy. Pokud jde o cukr, je plánováno exportovat 860 tisíc tun. Dalším významným vývozním artiklem je nikl, kterého by se mělo podle plánu exportovat 53 tisíc tun. Nelze opomenout ani vývoz tabáku, jehož export by měl dosáhnout výše 300 milionů dolarů.

Co se dovozu týká, prioritou bude dovoz potravin, pohonných hmot, hnojiva a pesticidů pro potravinářský průmysl. Strategií je neimportovat to, co lze v zemi efektivně produkovat. Toto se však Kubě dlouhodobě nedaří, jen 80 % všech potravin jsou potraviny importované. V běžných obchodech lze jen těžko najít zboží kubánského původu.

Opatření přijatá v závěru roku 2019, která se týkají striktního omezení výměny místní měny za zahraniční, jsou jasným důkazem nedostatku deviz v zemi. K cizí měně mají prakticky přístup pouze cizinci, kteří cestují ze země a mohou si do výše 300 eur vyměnit kubánská konvertibilní pesa na měnu zahraniční. Vývoz kubánské měny není povolen. Tématu sjednocení měny se ministr dotkl pouze okrajově. Zmínil, že tento proces je pečlivě analyzován. Konkrétní plán na sjednocení měny prozatím představen nebyl.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba). Autorky: Eliška Carreazo Cuadro, ekonomická diplomatka, Lucie Kovandová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Kuba

Doporučujeme