Kuba zveřejnila investiční příležitosti pro rok 2022

Kuba každoročně zveřejňuje přehled investičních příležitostí pro zahraniční zájemce. Pro letošní rok připravila elektronickou databázi s přehledem sektorů a představením jednotlivých projektů.

Země, které pandemická situace způsobuje nemalé ekonomické ztráty, způsobené zejména výrazným omezením turismu, se snaží nalákat investory nejen atraktivními projekty, ale také zjednodušením administrativního řízení a schvalovacího procesu.

Ilustrační fotografie

V uplynulém roce, poznamenaném celosvětovou pandemií, Kuba změnila svůj přístup k importu zboží a snaží se eliminovat dodávky položek určených zejména pro turismus. Současně se snaží neuzavírat smlouvy na dodávky se splatností 360 dní a více, aby nedocházelo k dalšímu zadlužování země.

Jednotlivé importní firmy mohou uzavírat pouze takové smlouvy, které jsou sami schopné financovat a díky nimž dokáží generovat zisk, ze kterého následně hradí svůj provoz. Vláda vyhlásila Program ekonomické soběstačnosti a snaží se o výrobu nezbytných položek na svém území a omezení drahého importu.

Výjimku tvoří položky, které jsou nabízeny za tzv. volně směnitelnou měnu (MLC) ve vybraných obchodech nebo online platformách. Díky těmto nákupům se režim snaží získat devizy od svých občanů.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Kuba se dlouhodobě potýká s komplikacemi způsobenými zejména komplexním americkým embargem a dnes i prohloubenými pandemickou situací. Země čelí nedostatku pohonných hmot, limitované nabídce zboží, potravin a nedostatku léků. Vzhledem k nízkému exportu nedisponuje dostatkem deviz a není schopná plnit včas své závazky. I přes tyto překážky se Kuba snaží o rozvoj svého průmyslu a zaměřuje se zejména na zajištění soběstačnosti.

Největší důraz Kuba dlouhodobě klade na rozvoj zvláštní zóny v oblasti přístavu Mariel (Zona Especial de Desarrollo de Mariel, ZEDM), která se nachází na strategickém místě na severním pobřeží Kuby. Tato zóna nabízí prostor pro stavbu nových závodů, jejichž ambicí má být nejen zásobování kubánského trhu, ale také export do blízkých zemí Latinské Ameriky.

Převážně z požadavku budoucí soběstačnosti vychází i více než 600 vyhlášených investičních příležitostí, zaměřených zejména na potravinářský průmysl, turistický ruch, ropný průmysl nebo stavebnictví. Šedesát nových projektů v rozvojové zóně Mariel je zaměřených právě na vybudování nových výrobních závodů.

Pro zájemce o vybrané projekty je plně k dispozici obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Havaně, který je připraven poskytnout prvotní asistenční služby a pomoci orientovat se v daném projektu. Jako vodítko může sloužit zveřejněný přehled investičních příležitostí na Kubě pro rok 2022.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba). Autorka: Lucie Kovandová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Amerika | Kuba | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Investiční celky

Doporučujeme