Kubánská vláda bojuje s nedostatkem deviz, zavádí změny na trhu

Po odeznění koronavirové krize se Kuba snaží o nastartování své ekonomiky, která prochází vleklou krizí, způsobenou nejen pandemií, ale také dlouhodobými strukturálními problémy centrálně plánovaného hospodářství.

Ostrov bojuje s nedostatkem devizových zdrojů, zemědělství a průmyslová výroba stagnují, turismus se po pandemii obnovuje velmi pomalu a inflaci se nedaří zbrzdit.

Ilustrační fotografie

Po roce a půl od měnové reformy na Kubě vyhlášené 1. ledna 2021 oznámil kubánský ministr ekonomiky a plánování Alejandro Gil Fernández postupné obnovení oficiálních směnárenských služeb na Kubě, které byly za poslední dva roky vzhledem k nedostatku cizí měny velmi omezené.

S platností od 4. srpna 2022 kubánské banky a směnárny Cadeca začaly vykupovat cizí měnu, včetně amerického dolaru, jehož hotovostní operace byly v červnu loňského roku pozastaveny, za nový lákavější směnný kurz. Tento kurz byl Kubánskou centrální bankou (BCC, Banco Central de Cuba) stanoven na 1 USD = 120 CUP, přičemž banky a směnárny pracují s několikaprocentní marží. Původní směnný kurz byl 1 USD = 24 CUP.

Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Prodej v závislosti na aktuálním množství

Kubánská vláda slíbila, že jakmile bude v oběhu dostatek cizí měny, bude zahájen rovněž její prodej. K tomu došlo 23. srpna 2022 a bylo autorizováno celkem 37 poboček směnáren Cadeca v celé zemi, které budou prodávat cizí měnu, avšak v závislosti na jejím aktuálním množství. Zároveň bylo rozhodnuto o maximálním limitu v hodnotě 100 amerických dolarů na osobu.

Cizí měna nebude prodávána na letištích. Prezidentka BCC Marta Sabina Wilson González upozornila na to, že pokud občané koupí dolary, nebudou je bohužel stále moci vložit na své bankovní účty. Zdůvodnila to platným americkým embargem, které limituje možnosti Kuby převádět tyto dolary na bankovní účty v zahraničí.

Je třeba zdůraznit, že opatření se týká pouze hotovostní směny prováděné fyzickými osobami, ostatní sektory ekonomiky nadále operují s doposud platným kurzem 1 USD = 24 CUP. Nově vyhlášený kurz se tedy netýká účetnictví firem a nemá vliv na kurz používaný pro export a import zboží. Na české firmy exportující na Kubu nemá toto opatření vliv, neboť zahraniční obchod probíhá skrze státní podniky zahraničního obchodu, které nadále operují s kurzem 1 USD = 24 CUP.

V souvislosti s aktuální obrovskou migrační vlnou z Kuby existuje na ostrově velká poptávka po cizí měně. Z tohoto důvodu došlo k nárůstu její ceny na černém trhu. Strategií kubánské vlády je prostřednictvím tohoto nového opatření na devizovém trhu zachytit alespoň část cizí měny, která běžně proudí nelegálními kanály.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba). Autorka: Eliška Carreazo Cuadro, zástupkyně velvyslance.

• Teritorium: Amerika | Kuba | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme