Kulatý stůl pro banky a asociace firem k vyhlášení výzvy programu Záruka

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa uspořádal dne 2. dubna 2019 kulatý stůl pro banky a asociace firem k novému programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Program, který bude oficiálně spuštěn dne 8. dubna 2019, připravilo MZV ve spolupráci s Českomoravskou záruční rozvojovou bankou (ČMZRB).

Jeho cílem je snížit riziko investování v rozvojových zemích a usnadnit vstup českých aktérů na tyto trhy.

Program nabízí záruku ČMZRB až do výše 50 % jistiny komerčního úvěru na investiční aktivity v rozvojových zemích. Stimuluje tím banky k ochotnějšímu půjčování a firmy k rizikovějšímu investování. Podmínkou podpory je udržitelnost investice a její konkrétní rozvojový dopad v zemi realizace. Tím je např. zvyšování místní zaměstnanosti či předávání know-how a technologií. Kromě rozvojových přínosů přináší program i nové příležitosti pro české firmy, jak se etablovat v rizikovějších teritoriích.

Rozpočet program je v letošním pilotním ročníku 50 mil. Kč. Výzva pro předkládání projektů bude vyhlášena dne 8. 4. 2019. Více informací lze najít na webu ČMZRB. Leták ZRS naleznete na webu MZV ČR.

Další informace naleznete také v článku Program Záruka ZRS sníží riziko investování na rozvojových trzích.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme