Kůrovcová kalamita: Malým těžařům dřeva pomůže ministerstvo i ČMRZB

Na aktuální problémy spojené s kůrovcovou kalamitou reagují Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Rozšířený program Expanze umožní malým a středním podnikům získat zvýhodněné úvěry a záruky nejen na zpracování kalamitního dřeva, ale také na jeho těžbu, což dosud nebylo možné.„Ministerstvo průmyslu a obchodu chce společně s ČMZRB ve větší míře pomoci v boji s kůrovcem. Podporu ve formě bezúročných úvěru a záruk proto budou moci od nynějška využít i malí a střední podnikatelé, kteří se zabývají těžbou kalamitního dřeva. Doposud program podporoval jen ty, kteří dřevo napadané kůrovcem zpracovávali do hotových produktů,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Reagujeme tak na poptávku na trhu, kdy o zvýhodněné financování na pořízení nových strojů, zařízení a dalších technologií projevovali zájem samotní lesníci, tj. podnikatelé, kteří kalamitní dřevo těží,“ doplňuje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

„Rychlá reakce Ministerstva průmyslu a obchodu pomůže lesním podnikatelům v době kůrovcové kalamity, kdy se jim kvůli nízkým cenám za dříví nedostává prostředků na potřebnou péči o lesy. Pomoc tak vhodně doplní dotace, které poskytuje Ministerstvo zemědělství,“ prohlašuje ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Z programu bude možné financovat:

  • pořízení nových technologií na zpracování kalamitního dřeva, včetně jeho těžby
  • rozšíření i vznik nových skladovacích prostor ke skladování dřeva ze stromů napadených kůrovcem, včetně mokrého skladování a nákupu příslušné technologie.

Nulový úrok až do 60 milionů

Podpora projektů zaměřených na boj s kůrovcem je zařazena mezi tzv. zvláštní podporované aktivity. To znamená, pokud podnikatel bude žádat u ČMZRB o podporu ve formě zvýhodněného úvěru, bude moci získat úvěr s úrokem 0 % v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů korun, a to až do výše 45 procent způsobilých výdajů projektu.

Minimálně na 20 procent financování musí podnikatel využít úvěr od spolupracující komerční banky či leasingové společnosti. Na něj ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 milionů korun. Úvěr z programu EXPANZE u zvláštních podporovaných aktivit nabízí dobu splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek na 4 roky a je určen na realizaci projektů investičního charakteru.

„Pokud podnikatel nemá dostatečné zajištění, nabízíme mu podporu ve formě záruky. V případě projektů z oblasti odpadového hospodářství budeme ručit až do výše 80 % za provozní i investiční úvěry v rozmezí 1 až 40 mil. Kč a tuto záruku podnikatelům poskytneme na dobu až 12 let,“ přibližuje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek zvýhodnění, která mohou podnikatelé získat u programu EXPANZE-záruky.

Program EXPANZE-úvěry byl spuštěn 1. června 2017. Doposud jím bylo podpořeno přes 540 projektů v objemu 3 miliard korun. Program EXPANZE-záruky odstartoval v polovině února 2019 a podporu získalo už přes 200 podnikatelů v objemu přes 2,2 mld. Kč. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poběží až do konce roce 2023.

• Oblasti podnikání: Služby | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme