Kurzová rizika: Exportéři se dozvěděli, jak se vyhnout ztrátám

Jak nejlépe eliminovat finanční ztráty při obchodních transakcích se zahraničními partnery? Odpověď na tuto otázku dostali čeští vývozci na semináři pořádaném v září v Praze agenturou CzechTrade. Seminář jim představil Unikátní aplikaci E-start, která chrání před kurzovými riziky.

Státní agentura na podporu obchodu CzechTrade pomáhá tuzemským vývozcům s analýzou jednotlivých trhů a vyhledáváním zahraničních partnerů. Zástupcům firem poskytuje cenné informace a zajišťuje jim účast na veletrzích či další setkání s potenciálními partnery.

Součástí komplexní podpory exportérů za strany CzechTrade jsou ale i bezplatné online semináře k tématům, která jsou pro vývozce klíčová.

Jedním z nich byl i zářijový seminář Měření a řízení kurzového rizika u přeshraničních obchodních transakcí.

„Účastníci se dozvěděli, jak správně interpretovat vývoj měnových kurzů, jakou měnu volit pro obchodování v různých teritoriích, jaké nástroje mohou využít pro zajištění kurzového rizika a naučili se i to, jak prakticky používat Kalkulačku kurzových rizik v rámci aplikaci E-start,“ shrnuje vedoucí Exportního vzdělávání agentury CzechTrade Monika Dostálová.

„Akce byla jedním z řady realizovaných online seminářů, které jsou určeny pro české firmy a jsou zaměřeny na tipy pro úspěšný export (například do Kolumbie či Vietnamu), i na témata jako je online expanze, e-shopy, mezinárodní tendry a podobně. Jedná se vždy o aktuální informace a užitečné rady s konkrétními příklady z praxe od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade či odborníků na danou problematiku – živě a v kratších formátech,“ doplňuje Monika Dostálová.

Nepodceňujte pohyb měnových kurzů

Měnové kurzy (a jejich vývoj) výrazně ovlivňují všechny přeshraniční obchodní transakce. Přístup k informacím a jejich správná interpretace pak mohou snížit rizika nákupu i prodeje v zahraničí.

Martina Krásnická z Jihočeské university v Českých Budějovicích prozradila na semináři zástupcům šesti desítek exportních firem, jak využít historický pohyb kurzů měn pro budoucí plánování, jak odhadnout jejich vývoj a pomocí jakých nástrojů lze eliminovat rizika.

Jedním z nástrojů je i zmíněná aplikace E-start (Kalkulačka kurzových rizik), kterou najdete na stránkách BusinessInfo.cz.

„Jde o účinný nástroj, který uživateli poskytne údaje potřebné pro rozhodnutí, zda a případně v jaké výši si zajistit kontrakt,“ popisuje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Systém dnes umí pracovat celkem s 32 měnami.

Aplikace pomůže exportérům. Ochrání je před kurzovým rizikem

Pro malé a pro startupy

„Kalkulačka je určena pro obchodníky z malých a středních podniků, často i startupů, kteří potřebují vědět, o kolik peněz mohou zhruba přijít tím, že uzavřou obchod v cizí měně,“ shrnuje spoluautorka aplikace Martina Krásnická. Jihočeská univerzita zároveň uvažuje o dalším rozšíření aplikace, o kterém budeme podnikatele na BusinessInfo.cz informovat.

Systém pomůže uživateli odhalit riziko pomocí dvou ukazatelů. Především jej informuje o tom, co se jeho pohledávce a závazku, které s partnerem v cizí měně uzavírá, historicky nejhoršího stalo, a sdělí mu částku, jíž ztráta historicky překročila ve 30, 10, 5 a 1 procentu případů.

Systém dále predikuje možnou ztrátu, pokud v době zaplacení budete převádět částku zpět například na české koruny.

Více si přečtěte v rozhovoru s Martinou Krásnickou

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme