Lepší kvůli DPH věc zničit než ji darovat na charitu. Ankety Absurdita roku a Zlatý paragraf znají vítěze

Veřejnost odhlasovala za největší byrokratický nesmysl DPH, kterou musí firma zaplatit při darování věci například na humanitární účely v ČR. Naopak za nejprospěšnější označila v hlasování milostivé léto pro živnostníky.

Pro podnikatele a živnostníky znamená dodržování zákonů obrovské finanční, časové a personální náklady. Jak se daří našim zákonodárcům podporovat českou ekonomiku? Někdy ano, někdy ne. A právě na to reaguje už zavedená anketa Absurdita roku, a nově její významový protiklad, Zlatý paragraf. Ankety jsou každoročně vyhlašovány v rámci podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Odborným garantem je Hospodářská komora ČR.

Ilustrační fotografie

Kvůli DPH raději věc zničit než ji darovat na charitu

Už to zažila nejedna firma. Obnovujete techniku nebo nábytek v kanceláři, tak staré počítače nebo stoly darujete humanitární organizaci, která je využije v České republice. Vcelku logické – jenže daruj, ale zaplať DPH! To není úplně nejjednodušší cesta a věc, kterou by se chtěli podnikatelé právě zabývat. V praxi se spíše vyplatí konkrétní produkt raději zničit než ho darovat, a vykonat tím obecně prospěšnou činnost.

V rámci daru musí totiž podnik zaplatit DPH z ceny zboží, zatímco pokud se stejnou věc rozhodne zničit, paradoxně DPH neodvádí a může si ji odečíst z pořízení věcí na vstupu. Existuje sice osvobození od DPH s nárokem na odpočet v případě dodání daru prostřednictvím humanitárních organizací do třetích zemí, ale tento pardon neexistuje u dodání v rámci ČR.

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – problematika odvádění DPH z darů, nominoval Svaz průmyslu a dopravy ČR

Absurdita roku je populární anketa, jejímž cílem je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. Za dobu své existence přispěla k odstranění celé řady zbytečných zákonů a vyhlášek. Absurdní předpisy nominuje veřejnost z řady podnikatelů, různých oborových asociací a svazů a cechů. O vítězné absurditě rozhoduje veřejnost v online hlasování. Záštitu nad anketou Absurdita roku převzala Hospodářská komora České republiky.

Milostivé léto pro živnostníky na odvodech za sociální a zdravotní

Živnostníci, drobní zaměstnavatelé i společnosti, které mají dluhy na sociálních odvodech, mohou dostat šanci na jejich snadnější srovnání. Při splacení dlužného pojistného jim sociální správa odpustí penále a exekuční náklady. Úhrada je možná i ve splátkách.

Nový zákon o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů s úpravou dalšího kola milostivého léta schválila na svém zasedání v lednu 2023 vláda a v květnu poslanecká sněmovna.

Zlatý paragraf je anketa, která je nově součástí vyhlašování Absurdity roku. Oceňuje konkrétní aktivitu veřejné správy, která má za cíl pomáhat českému podnikání a je příkladnou aktivitou v této oblasti. Může se jednat o nově přijatý zákon, nařízení, vyhlášku, ale i návrh, snahu nebo vizi, jak podnikatelům zjednodušit život. Nominace probíhají od března do května. Svůj tip mohou zaslat sami podnikatelé, odborné svazy a instituce, ale i široká veřejnost. O vítězi rozhodne v hlasování veřejnost.

Startuje další ročník soutěže Rodinná firma roku. Podniky se mohou hlásit do září

Všechny letošní nominace v anketě Absurdita roku:

Zrušení EET bez možnosti dobrovolně elektronicky evidovat tržby

S elektronickou evidencí tržeb si už podnikatelé a živnostníci opravdu užili své. Jako na obrtlíku se podle změn politické reprezentace připravovali na její zavedení, pak zase na její zrušení. Přitom předvídatelnost veřejné správy je něco, po čem podnikatelé nejvíce volají. Tady se jí od státu skutečně nedočkali. Aktuálně stát odpírá pokračovat v EET i těm podnikatelům, kteří by tak chtěli činit i nadále z různých důvodů, ať už se jedná o interní firemní účetní systémy, nebo třeba i „jen“ kvůli neznehodnocení vložených nákladů. Prostě zrušeno! A jak to bude dál?

zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Lepší kvůli DPH věc zničit než ji darovat na charitu

Už to zažila nejedna firma. Obnovujete techniku nebo nábytek v kanceláři, tak staré počítače nebo stoly darujete humanitární organizaci, která je využije v České republice. Vcelku logické – jenže daruj, ale zaplať DPH! To není úplně nejjednodušší cesta a věc, kterou by se chtěli podnikatelé právě zabývat. V praxi se spíše vyplatí konkrétní produkt raději zničit než ho darovat, a vykonat tím obecně prospěšnou činnost. V rámci daru musí totiž podnik zaplatit DPH z ceny zboží, zatímco pokud se stejnou věc rozhodne zničit, paradoxně DPH neodvádí a může si ji odečíst z pořízení věcí na vstupu. Existuje sice osvobození od DPH s nárokem na odpočet v případě dodání daru prostřednictvím humanitárních organizací do třetích zemí, ale tento pardon neexistuje u dodání v rámci ČR.

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – problematika odvádění DPH z darů

Přihlašování zaměstnavatele na ČSSZ

To, že stát potřebuje z důvodu sociálního zabezpečení evidovat, jestli má firma zaměstnance, je jasné. Jak ale má postupovat někdo, kdo s ohledem na povahu svého podnikání má zaměstnance jen sezónně? S prvním zaměstnancem se totiž musí firma přihlásit jako zaměstnavatel do databáze České správy sociálního zabezpečení, pokud zaměstnance nemá, musí se ihned odhlásit. Pokud se například podnik specializuje na sezónní práce a nabírá zaměstnance pouze na ohraničené časové období, musí se opakovaně přihlašovat a odhlašovat z evidence. To není zrovna přívětivý postup, přitom řešením by bylo například umožnit roční setrvání v databázi i firmě bez zaměstnanců.

§ 93 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Vykazování množství spotřebované elektřiny u elektromobilů

Dle zákona momentálně musí i malé firmy a OSVČ evidovat i neveřejné dobíjecí stanice. Údaje o množství spotřebované elektřiny se navíc hlásí za každou dobíjecí stanici zvlášť. Tato povinnost se týká například i autosalonů, které mají dobíječky jen pro demonstraci zákazníkům. Co by si stát ještě na podnikatele nevymyslel! Změnit nařízení o povinném vykazování údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení služebních vozidel by si to v tomto ohledu skutečně zasloužilo.

 § 6 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách – povinné vykazování údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel

Malé a střední firmy si v energetické krizi musely poradit samy

Podpora státu v reakci na prudký růst nákladů na energie, poskytovaná za rok 2022 podle tzv. dočasného krizového rámce Evropské komise, byla určena jen velkým firmám. Menší podnikatelé, často velmi zranitelní, zpravidla bez dostatečných finančních rezerv, si museli počkat až na cenové stropy pro letošní rok. Stropy mohou ovšem využívat opět i velké firmy. Navíc ceny energií aktuálně dodávaných mnoha podnikatelům jsou pod úrovní stropů, takže letos tuto formu pomoci často nevyužijí ani velcí, ani malí.

dočasný krizový rámec pro poskytování veřejné podpory podnikům zasaženým hospodářskými dopady agrese a následných sankcí

Všechny letošní nominace v anketě Zlatý paragraf:

Milostivé léto pro živnostníky na odvodech za sociální a zdravotní

Živnostníci, drobní zaměstnavatelé i společnosti, které mají dluhy na sociálních odvodech, mohou dostat šanci na jejich snadnější srovnání. Při splacení dlužného pojistného jim sociální správa odpustí penále a exekuční náklady. Úhrada je možná i ve splátkách. Nový zákon o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů s úpravou dalšího kola milostivého léta schválila na svém zasedání v lednu 2023 vláda a v květnu poslanecká sněmovna.

Zvýšení limitu pro odvod DPH

V květnu loňského roku vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí ČR, který přináší některé změny a novinky do světa daní a účetnictví. Jednou ze změn je navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH, a to z dosavadního jednoho milionu korun na dvojnásobek. Limit jednoho milionu korun reflektoval stav, který je v zákoně od doby vstupu České republiky do Evropské unie, tedy 18 let. Ke změně limitu za toto období nedošlo, a to ani v důsledku zvyšujících se cen a dalších ovlivňujících faktorů.

Milejší kontrolní hlášení

Stát o polovinu sníží pokuty (s výjimkou pokuty 1 000 korun) za pozdní podání, respektive nepodání kontrolního hlášení fyzickým osobám, společnostem s ručením omezením s jediným společníkem fyzickou osobou a čtvrtletním plátcům DPH. Lhůta pro podání následného kontrolního hlášení se pak prodlužuje na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové schránky plátce.

Zrušení silniční daně

Silniční daň platí všichni podnikatelé (OSVČ i právnické osoby), kteří používají auto k výdělečné činnosti. V průběhu loňského roku byla ale u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun zrušena. Zrušení daně pro významnou část silničních vozidel bylo součástí balíčku pomoci proti vysokým cenám pohonných hmot.

Odstranění překážek při poskytování pomoci Ukrajině

Zákon č. 128/2022 Sb. zjednodušil pomoc Ukrajině a uprchlíkům utíkajícím z Ukrajiny před válkou a zamezuje jejímu nelogickému zdanění či jiné administrativě. Zákon řeší daňové důsledky poskytované pomoci jak z hlediska poskytovatele, tak z hlediska příjemce této pomoci. Vznik této normy iniciovala odborná veřejnost, která se navzdory omezenému času podílela na jeho přípravě, připomínkování a zavadění do praxe.

Zdroj: www.firmaroku.cz

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme