Litva se připravuje na instalaci tří synchronních kompenzátorů

Litva se spolu s dalšími pobaltskými státy připravuje na realizaci společného projektu synchronizace své elektrické sítě se zbytkem Evropy do roku 2025. Pro zemi to znamená mj. výstavbu tří synchronních kompenzátorů v celkové hodnotě cca 75 mil. EUR. Vyhlášení veřejné zakázky se očekává do konce tohoto roku.

Synchronní kompenzátor je elektrický točivý synchronní stroj pracující jako elektrický motor naprázdno, který se používá k řízení napětí a kompenzaci účiníku v síti. Podobná zařízení fungují v energetických systémech Irska, Dánska, Německa, Itálie a Norska, ale synchronní kompenzátory plánované v pobaltských státech jsou mimořádně silné – hmotnost setrvačníků může dosáhnout až 7–10 t v závislosti na kapacitě každého z nich. Pobaltské země tak budou jedny z prvních, které použijí synchronní kompenzátory této síly.

V Litvě budou synchronní kompenzátory postaveny ve městech Vilnius, Alytus a Telšiai. Plánuje se, že stavební povolení k rekonstrukci rozvoden instalovaných v těchto lokalitách, tj. přípravné práce před instalací synchronních kompenzátorů bude získáno do konce dubna 2021 a práce budou dokončeny v září 2022. Ve druhé polovině letošního roku se očekává vyhlášení veřejné zakázky na výstavbu synchronních kompenzátorů. Již dříve bylo oznámeno, že předběžná hodnota jednoho takového zařízení je cca 25 mil. EUR.

V projektu synchronizace litevské elektrické sítě s kontinentální Evropou a odpojení od dosavadního systému rozvodné sítě BRELL (Rusko, Bělorusko a Pobaltí) představuje instalace synchronních kompenzátorů spolu s výstavbou podmořského vysokonapěťového kabelu Harmony Link mezi Litvou a Polskem největší nákladovou položku. Litevský národní regulátor odhaduje celkové náklady projektu na cca 474 mil. EUR.

Pro více informací sledujte webové stránky provozovatele litevské přenosové soustavy Litgrid nebo kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (Dr. Kristina Karvelyte, tel.: +370 5 266 10 56).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Dr. Kristina Karvelyte, ekonomický specialista.

• Teritorium: Litva
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme