Litva vyhlašuje výběrové řízení na II. etapu projektu Rail Baltica

Vítězní dodavatelé stavby budou muset vybudovat železniční trať Kaunas – Panevežys a nejdelší železniční most v pobaltských státech poblíž města Jonava. Odhaduje se, že hodnota železničních náspů, stavebních prací a souvisejících silničních staveb dosáhne cca 475 mil. EUR bez DPH. EU bude financovat přibližně 85 % z celkové částky, zbytek bude pokryt ze státního rozpočtu.

Podle informace společnosti Litevská železniční infrastruktura (součást holdingu Litevské železnice a.s.), budou výběrová řízení II. etapy projektu Rail Baltica probíhat ve dvou fázích: v první fázi budou vybrány stavební společnosti, které splňují kvalifikační požadavky, a ve druhé fázi vybrané společnosti předloží konkrétní návrhy pro jednotlivé stavební objekty a jejich části.

Výstavba železničního úseku Kaunas – Panevežys je rozdělena do čtyř hlavních skupin zadávacích zakázek, pro které by byly uzavřeny samostatné nákupní transakce: výstavba železničních násypů a inženýrských staveb, výstavba spojovacích silnic, výstavba mostu přes řeku Neris poblíž Jonavy a instalace kolejiště.

Nejprve budou vyhlášena výběrová řízení na splnění kvalifikace na zakázku výstavby železničních násypů a inženýrských staveb, výstavby mostu Neris a instalaci kolejiště. Během první fáze budou současně připraveny technické požadavky pro druhou fázi tendru. Brzy se plánuje též vyhlášení výběrového řízení na splnění kvalifikace pro zbývající čtvrtou skupinu stavebních objektů, resp. výstavbu spojovacích silnic.

Celkový objem projektových nákladů na všechny etapy výstavby železniční tratě Rail Baltica je odhadován na 5,8 mld. EUR (mj. 13 tisíc pracovních míst), plánované dokončení a zprovoznění je v r. 2026. Jedná se o největší projekt železniční infrastruktury v historii pobaltských států, který má zlepšit mobilitu a cestovní příležitosti obyvatel, rozvíjet podnikání, cestovní ruch a obchod v regionu.

Projekt by mohl představovat zajímavou příležitost i pro české stavební firmy.

Zadávací podmínky a dokumentace v angličtině jsou zatím k dispozici pro tyto skupiny zakázek:

Více informací lze získat e-mailem od kontaktní osoby zadavatele (Žaneta Milkevičiūtė-Petrukanec), tel.: +370 6 157 52 91, nebo prostřednictvím obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (Dr. Kristina Karvelyte, tel.: +370 5 266 10 56).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Dr. Kristina Karvelyte, ekonomický specialista.

• Teritorium: Litva
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme