Lodní spojení Nizozemska s Velkou Británií od ledna 2021

Profesní asociace společností, využívající k přepravě rotterdamský přístav, zřídila ve spolupráci s dalšími partnery webové stránky Get Ready for Brexit, které poskytují mezinárodním přepravcům informace o podmínkách přepravy do Velké Británie po uplynutí přechodného období Brexitu.

Travel Faery / Shutterstock.com

Čeští vývozci a dovozci, kteří pro dopravu svého zboží do Velké Británie využívají nizozemské přístavy, mohou nalézt aktuální informace pro na stránkách Getreadyforbrexit. Stránky formou instruktážního videa, informačních příruček i návodů prezentují změny v lodní dopravě po skončení přechodného období od 1.1.2021. Jsou zde mj. popsány základní kroky, které by obchodník využívající nizozemské přístavy, měl učinit, zejména:

  • Registrace na celnici – každý evropský vývozce nebo dovozce musí mít přiděleno od celní správy číslo EORI; to platí i v případě, že využívá pro vývozní deklaraci služeb speditéra nebo celního zástupce.
  • Zajištění dovozního či vývozního prohlášení – je třeba stanovit, zda firma předloží celní prohlášení přímo, nebo prostřednictvím speditéra či celního zástupce.
  • Přihlášení se k odběru služeb Portbase – služby slouží k předběžné notifikaci celních dokladů a sledování zásilky v reálném čase. Předběžná notifikace bude povinná v případě všech trajektových terminálů a u většiny pobřežních terminálů. Bez této notifikace nebude do terminálu umožněn přístup. Notifikaci může provést firma přímo, nebo jím určený speditér či celní zástupce. Vývozní zásilka může být sledována prostřednictvím služby Track & Trace Export, dovozní prostřednictvím služby Import Status.

Další užitečnými odkazy o brexitu z nizozemského pohledu:

V případě obchodní dohody nedojde ke vzájemnému uvalení dovozních cel, ovšem pouhá skutečnost, že Velká Británie nebude součástí Evropské unie znamená, že firmy budou muset celnímu úřadu deklarovat své vývozy a dovozy. Nizozemská daňová a celní správa proto z titulu brexitu přijala více než devět set nových zaměstnanců. Spolu s podnikatelskou komunitou byl zřízen počítačový systém pro výměnu informací mezi dopravci, terminály a celními orgány.

Návody pro jednotlivá ekonomická odvětví, jak se připravit na nové obchodní vztahy s Velkou Británií od 1. 1. 2021 jsou také uvedeny na stránkách Evropské komise, podrobnější návody i v českém jazyce jsou pak na stránce Generálního ředitelství Komise pro daně a cla. Informace pro firmy v českém jazyce jsou umístěny také na stránce businessinfo.czPrůvodce pro podnikatele k dopadům brexitu pak na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme