LUMI, nejvýkonnější evropský superpočítač, řešící globální výzvy mohou využívat i čeští vědci a vědkyně

Superpočítač LUMI je prvním superpočítačem společného evropského podniku EuroHPC s pre-exascale výkonem a nyní je rovněž nejvýkonnějším superpočítačem v Evropě.

Jeho slavnostní inaugurace proběhla v pondělí 13. června 2022 ve finském Kajaani. LUMI nabízí evropským výzkumníkům prvotřídní nástroj pro pochopení složitých jevů, jako je například změna klimatu či aplikace umělé inteligence, a zároveň slouží jako platforma pro mezinárodní spolupráci pro výzkum.

Superpočítač LUMI

Na jeho budování a provozování se podílí i IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. Čeští vědci a vědkyně tak mají přístup k tomuto jedinečnému superpočítači prostřednictvím služeb výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ, jejíž je IT4Innovations součástí. 

Zprovozněna je zatím pouze třetina superpočítače LUMI, ale i ta mu se špičkovým výkonem 151,9 PFlop/s vynesla třetí místo v žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa, v evropském měřítku získal dokonce příčku zlatou.

Superpočítač LUMI již svým uživatelům naplno poskytuje svou neakcelerovanou část. Druhá pilotní fáze systému LUMI bude pro vybrané uživatele zahájena v srpnu 2022 a systém bude pro uživatele všeobecně dostupný koncem září 2022. Superpočítač LUMI představuje pro Evropu přelomový úspěch, který podpoří inovace v klíčových oblastech, jako je návrh nových materiálů, medicínské aplikace a návrh nových léčiv, předpověď počasí a klimatické změny či výzkum v oblasti umělé inteligence a její aplikace v praxi. Superpočítač LUMI díky svému výpočetnímu výkonu a expertíze týmu, který ho bude provozovat podpoří hospodářský růst evropských států a průmyslových podniků.

Superpočítač LUMI vlastní společný evropský podnik EuroHPC a provozuje jej konsorcium deseti zemí s dlouholetou tradicí a znalostmi v oblasti vědeckých výpočtů. Superpočítač LUMI je umístěn ve finském Kajaani, v jednom z nejekologičtějších datových center na světě, které provozuje CSC – IT Center for Science Ltd.

Superpočítač LUMI | VŠB-TUO

„Do této unikátní spolupráce je zapojeno deset evropských zemí, včetně České republiky. Vědecké komunity všech deseti zapojených států budou moci pravidelně o výpočetní čas na superpočítači LUMI žádat. Výpočetní čas jim bude poskytován zcela zdarma, a to na základě posouzení daného projektu odbornou komisí,“ vysvětlil ředitel IT4Innovations Vít Vondrák princip poskytování výpočetního času, který se ostatně praktikuje i v případě ostravského superpočítačového centra. Kromě České republiky je v konsorciu také Belgie, Dánsko, Estonsko, Island, Nizozemí, Norsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko a samozřejmě koordinující Finsko.

„Dnešní den představuje významný krok pro digitální a zelenou transformaci Evropy. LUMI je nyní nejrychlejším a energeticky nejúspornějším superpočítačem v Evropě a jedním z nejvýkonnějších na světě. Díky své obrovské výpočetní kapacitě umožní LUMI mnohem rychlejší vědecký průlom například v medicíně a výzkumu klimatu. Mohlo by se to týkat vývoje vakcín, diagnostiky rakoviny nebo zmírňování dopadů klimatických změn. Je to skvělý příklad obrovského potenciálu umělé inteligence pro zlepšení našich životů,“ sdělila Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise.

Superpočítač LUMI, který byl, stejně jako nejvýkonnější český superpočítač Karolina, pořízen v rámci společného celoevropského podniku EuroHPC, se svého vůbec prvního umístění v žebříčku TOP500 dočkal 30. května 2022 během konference ISC 2022 v německém Hamburku. K tomuto úspěchu se vyjádřil Anders Dam Jensen, výkonný ředitel EuroHPC JU: „Jsme nesmírně hrdí na to, že se první evropský preexascalový superpočítač umístil na třetím místě žebříčku TOP500. Jedná se o nejnovější hmatatelný úspěch iniciativy EuroHPC potvrzující úsilí, kterou vynakládáme pro dosažení našeho poslání, jímž je rozvoj superpočítačové infrastruktury světové úrovně v Evropě.“

Více si o superpočítači Karolina přečtěte v článku Superpočítač Karolina ve světové špičce energeticky nejúčinnějších superpočítačů

„Společenské výzvy, pro které využíváme superpočítače, existují v celosvětovém měřítku. Rozsah těchto výzev a práce potřebná k jejich řešení a přeměně v inovační příležitosti vyžaduje rozsáhlou spolupráci napříč mnoha obory akademické sféry a nespočet výzkumných týmů. Proto dává naprostý smysl, že jedna z největších a nejdůležitějších výzkumných infrastruktur je založena na rozsáhlé spolupráci. V tomto ohledu je spolupráce v rámci konsorcia LUMI průkopnickou snahou o posílení evropské konkurenceschopnosti a digitální suverenity a zároveň o podporu globální výzkumné spolupráce,“ říká Anders Dam Jensen, výkonný ředitel společného podniku EuroHPC.

Tisková konference ve Finsku | LUMI

„Je skvělé, že se povedlo to, co jsme si spolu s dalšími členy konsorcia před 4 roky předsevzali a to vybudovat nejvýkonnější evropský superpočítač, který bude konkurovat světové špičce. LUMI je moderní nástroj, který přinášíme rovněž všem uživatelům z řad vědeckých komunit v České republice. Naše zapojení v konsorciu LUMI ale není jen o přístupu k jeho výpočetním zdrojům. Od počátku se aktivně podílíme na realizaci tohoto projektu jako součást jeho řídící struktury, poskytujeme odbornou podporu uživatelům v rámci tzv. LUST (LUMI user support team), vyvíjíme softwarové nástroje jako je HyperQueue, které umožňují uživatelům efektivně využívat dostupné výpočetní zdroje superpočítače. Jsem velmi rád, že se můžeme aktivně podílet na tomto historickém milníku evropského supercomputingu,“ doplňuje Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra.

I z hlediska energetické účinnosti, kterou sleduje žebříček Green500, se superpočítač LUMI rovněž dostal na přední příčky, přesněji řečeno na třetí místo. „LUMI je nejen vysoce výkonný, ale také mimořádně ekologický superpočítač. Běží na plně obnovitelnou vodní energii, využívá volné chlazení a má pokročilý systém využití odpadního tepla, přičemž jeho odpadní teplo se využívá pro místní dálkové vytápění. O to pozoruhodnější je jeho přínos pro budoucnost Evropy,“ okomentoval úspěch jménem konsorcia LUMI Kimmo Koski, výkonný ředitel CSC – IT Center for Science, Finsko.

Více informací nalezete na webu superpočítače LUMI

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

Doporučujeme