Malé a střední podniky mohou začít žádat o dotace na poradenské služby vedoucí k úspoře vody

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), začala přijímat žádosti o dotace ve výzvě „Poradenské služby pro malé a střední podniky“.

Novinkou je v ní podpora šetrnějšího hospodaření s vodou. Pro podnikatele je připraveno celkem 130 milionů korun. Žádosti bude API přijímat do 30. června 2021.

Výzva kromě klasické podpory nákupu poradenských služeb pro získání certifikátů, které malé a střední podniky potřebují pro svůj rozvoj, nově podporuje také šetrnější hospodaření s vodou. „Žadatelé mohou nákup poradenských služeb využít na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody. Výstupem projektu bude získání značky Odpovědné hospodaření s vodou Ministerstva životního prostředí nebo provedení doporučených opatření podle vodního auditu. Cílem je šetrnější práce s vodou a vodními zdroji a pomoc podnikatelům v předcházení dopadů sucha na podnikání,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

  • Žadatelé mohou na své projekty získat až 50 % způsobilých výdajů formou dotace zpět.
  • V této výzvě je to minimálně 50 tisíc a maximálně 1 milion korun na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na stránkách agentury API.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i e-mailem nebo telefonicky přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme