Malé a střední podniky oživují export do Ruska a na mimoevropské trhy

Exportní průzkum ukázal zvyšující se zájem vývozců o trhy mimo Evropskou unii a podporu jejich prezentace v zahraničí. Bariérou exportu je rozbujelá byrokracie.Rozhovor k téma s Karlem Havlíčkem

Exportu nadále dominují trhy Evropské unie, kam vyváží 99 procent českých exportérů. Malé a střední firmy začínají opět vyvážet do Ruska a ostatních zemí Společenství nezávislých států. Nejžádanější státní podporou je agentura CzechTrade, jejímž největším přínosem je podle firem fyzická přítomnost zahraničních zástupců v teritoriích. V důsledku ukončení intervencí ČNB se firmy daleko více než v minulých letech zajišťují vůči kurzovým rizikům.

Z výročního průzkumu připraveného Asociací malých a středních podniků a živnostníků a ministerstvem průmyslu a obchodu také vyplývá, že firmy si věří, sází na kvalitu svých výrobků a nespoléhají na to, že by hlavní konkurenční výhoda byla v nízkých cenách. Podnikatelé čím dál více míří za vyšší přidanou hodnotou, a to na bázi speciálních služeb.

Byrokracie a nedostatek pracovníků

Hlavní bariérou exportních aktivit se stává rozsáhlá byrokracie, která na podniky dopadá a brání jim v primárních obchodních aktivitách. Začíná se rovněž projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

„Ve srovnání s loňským rokem vidíme nárůst firem exportujících i za hranice Evropské unie, a to zejména do zemí ze Společenství nezávislých států (SNS) a na Blízký východ. Trhy v zemích SNS oživují, tahounem se začíná opět stávat Rusko, které po několika letech propadu roste dle aktuálních statistik za první čtyři měsíce meziročně o 21 procent. Podíl firem exportujících alespoň do 11 zemí stoupl oproti loňsku o sedm procent. Ze zemí Evropské unie je velký zájem o Německo, do kterého firmy plánují rozšířit export nejčastěji,“ uvádí Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR.

Zájem o podporu vývozu

Ze široké škály státních podpůrných služeb týkajících se exportu oceňují společnosti nejvíce podporu své prezentace v zahraničí. Dále hraje pro firmy důležitou roli také informační servis, exportní pojištění, asistenční služby státu v zahraničí i exportní vzdělávání.

Agentura CzechTrade je s ohledem na institucionální sféru pro podnikatele dlouhodobě nejpřirozenějším partnerem a je jimi vnímána jako prověřená a nezávislá státní podpora. Nejčastěji využívanou službou agentury je dle výzkumu podpora účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, které využilo 71 procent firem. Téměř polovina firem dále využila službu exportní konzultace a 45 procent vyhledání obchodního partnera. Tři čtvrtiny exportérů, kteří mají zkušenost se službami agentury, mají zájem její služby využívat i nadále.

„Mezi nejčastější důvody, proč exportéři využívají služeb agentury CzechTrade, patří kromě pomoci s marketingem a propagací také vyhledávání vhodných obchodních partnerů či distributorů. Největší přínos firmám podle průzkumu přináší naše celosvětová síť zahraničních zástupců, kteří velmi dobře znají daná teritoria, a mohou tak exportérům poskytnout cenné know‑how,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury Czech‑ Trade.

Průzkum provedla ve druhé polovině května agentura Ipsos na vzorku 500 malých a středních exportérů. Šetření proběhlo telefonicky formou strukturovaného dotazníku.

 

Karel Havlíček: Tuzemské firmy by mohly vyvážet i více, chybí jim ale lidé a dusí je byrokracie

Jednoduché podnikání je základem pro to, abych vyvíjel nové produkty, vyráběl a věnoval se prioritám, vysvětluje Karel Havlíček z AMSP ČR.

Výsledky každoročního exportního průzkumu zaměřeného na náladu českých vývozců okomentoval v rozhovoru předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Firmy podle něj dobře využívají rozjeté ekonomiky a nástrojů exportní podpory ke zvýšení vývozu, brzdí je však byrokracie.

Co se za poslední rok u českých exportérů změnilo?
Především vidíme návrat na trhy SNS, zejména do Ruska, ale i třeba Kazachstánu. Po několika letech strmého pádu, kdy jsme například s Ruskem na polovině toho co před pěti lety, se trend začíná otáčet. Jen za prvních pět měsíců jsme tam vyvezli o čtvrtinu více než loni. To potvrzuje i náš průzkum, zájem o tradiční východní trhy ožívá.

Přesto ale dle statistik stále více posilujeme ve vývozu do EU.
Ano, sem vyváží podle průzkumu 99 procent našich exportérů a celkový podíl unie na českých vývozech je už 84 procent. Je to neuvěřitelné, ale vývoz do Německa, kam jde téměř třetina celého objemu našeho exportu, roste více, než je průměr našeho veškerého vývozu. Německá průmyslová mašina je dnes tahounem celé Evropy a my toho dokážeme díky poloze i vztahům excelentně využít.

A co třeba Čína?
Tam jsme z těch velkých zemí zvedli export úplně nejvíce, téměř o třetinu meziročně. Je to však podobné jako u Ruska, růst je tam zajímavý, ale s ohledem na to, co vyvážíme do Evropy, je to jen zlomek. Stále platí to, že jen do Německa, Polska a na Slovensko jde téměř polovina všeho, co vyvezeme.

Čím si vysvětlujete, že Čína, která je spíše proexportně laděná, vstřebá o třetinu více českých produktů než loni?
Je to tím, že objem našeho exportu do Číny je pro ně pod rozlišovací úrovní, což znamená, že základna, která je necelých 50 miliard korun ročního vývozu, je natolik nízká, že třetinový růst pro tamní spotřebitele neznamená vůbec nic. Dále roste cena čínských výrobců. Jsou tedy stále více otevřeni zahraničním dodavatelům. Naše zboží má navíc v Číně slušný zvuk a nepochybně je tam i vliv nadstandardních institucionálních vztahů posledních let. Není měsíce, abychom v asociaci nepřijímali čínskou podnikatelskou delegaci.

Podle čísel a průzkumu to skoro vypadá na exportní idylku.
Vývoz je bez diskuse skvělou vizitkou naší ekonomiky a 20 tisíc vývozců zažívá dobré časy. Do idylky to má ale daleko. Firmy by byly schopny vyvézt ještě více, ale bariérou se stává nedostatek pracovníků. Na menší firmy potom čím dál více dopadá zcela neúměrná míra byrokracie celého našeho podnikatelského prostředí. Velké firmy se s tím nějak vypořádají, ale pokud majitel malé firmy tráví třetinu doby papírováním, ubírá mu to čas, který by mohl věnovat třeba výrobě a zahraničnímu obchodu.

Více než exportní podporu tedy požadují malé firmy spíše zjednodušení podnikání jako celku?
Jednoduché podnikání je základem pro to, abych vyvíjel nové produkty, vyráběl a věnoval se prioritám. To je předpokladem jakéhokoliv úspěšného byznysu. Někdy se tváříme, že úspěch našich vývozů stojí na exportní podpoře. Ta je důležitá, ale pokud nebudu mít v rukou hotový produkt a nebudu jej trvale inovovat, nebude co podporovat.

Co se týče exportu, menší firmy stojí hlavně o marketingovou podporu, založenou na prezentaci jejich produktů na cizích trzích, vytipování odběratelů a spolupráci na výstavách.

Jak firmy hodnotí státní podporu vývozu?
Poměrně dobře. Úplně nejlépe dopadla v průzkumu agentura CzechTrade, od které podnikatelé očekávají přímou marketingovou podporu. Servis v 50 zemích na všech kontinentech je dnes pro malé a střední exportéry prakticky nenahraditelný. Důležitá je i jeho role ve vzdělávání exportérů, například Exportní akademie CzechTradu, u jejíhož vzniku stála naše asociace, je dnes nejvyužívanější forma exportního vzdělávání. Firmy ale oceňují i služby MZV, EGAP a roste zájem o Českou exportní banku.

Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Sedmnáct let hájí zájmy podnikatelů v představenstvu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je většinovým vlastníkem skupiny SINDAT, podnikající od roku 1990 v oblastech středního průmyslu a nových technologií. Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, na Vysoké škole finanční a správní vede Fakultu ekonomických studií a program zaměřený na řízení podniků a podnikové finance. Je nejcitovanějším tuzemským autorem na téma malých a středních podniků, na stejné téma napsal pět odborných knih a publikoval v tuzemsku i v zahraničí více než stovku odborných článků.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Martin Knížek. Foto: MPO

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme