Malými rozvojovými projekty pomohlo Česko ve více než 40 zemích světa

Drobnější projekty v objemu do půl milionu korun jsou jednou z forem, jak Česko propojuje rozvojové země. Prostor v těchto projektech se otevírá i pro aktivitu českých firem či neziskových organizací.Takzvané Malé lokální projekty (MLP) jsou nástrojem dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Jde o rozvojové projekty malého rozsahu realizované při českých zastupitelských úřadech v zahraničí, jejich výše je 200 tisíc až půl milionu korun. Realizuje je místní subjekt, který má v příslušné zemi právní subjektivitu. Cílem je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu. Například jde o dodávky vybavení či materiálu (i českého původu), o školení, podporu rozvojových aktivit místních institucí a organizací, nebo o spoluúčast na části většího, například mezinárodního projektu. Další projektový cyklus MLP pro rok 2017 začal v srpnu letošního roku, je na něj vyčleněno celkem 29 milionů korun.

MLP jsou identifikovány příslušným zastupitelským úřadem, který je dobře obeznámen s místními podmínkami, může nejlépe posoudit efektivnost a udržitelnost MLP a v neposlední řadě zajistit vhodného místního realizátora. V řadě případů jsou pro potřeby projektu zakoupeny české výrobky, je využito české know-how či dojde k navazující spolupráci s českými firmami a dalšími subjekty.

V loňském roce bylo realizováno 80 MLP ve 41 zemích světa v celkové hodnotě téměř 25 milionů korun. Z geografického hlediska bylo nejvíce projektů realizováno v regionech Asie a Oceánie. Také v letošním roce už bylo dokončeno několik Malých rozvojových projektů. Jejich úspěšná realizace přispívá ke zviditelnění Česka a posílení povědomí o ČR jako dárcovské zemi.


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Text: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor rozvojové spolupráce ve spolupráci s dotčenými zastupitelskými úřady.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme