Manažeři v průmyslu by uvítali součinnost státu. Studenti vidí budoucnost ve vyšších mzdách

Že jsou pro budoucnost klíčové investice do vědy a výzkumu si uvědomuje 9 z 10 manažerů českých průmyslových firem. Na rozdíl od toho studenti technických středních a vysokých škol považují ve vztahu ke zvýšení produktivity za zásadní růst mezd.S tím nesouhlasí takřka 75 % manažerů tuzemských průmyslových podniků. Za stěžejní naopak považují zlepšení podmínek ze strany státu, konkrétně zjednodušení administrativních povinností, úpravu legislativy a zlepšení systému školství. Tyto závěry odhalil společný průzkum inženýrské společnosti DEL a poradenské společnosti BDO, který provedla agentura Ipsos na základě osobního dotazování.

Zatímco průmysl ve státech Evropské unie rostl loni průměrně o 1,7 %, v České republice tento vývoj dosáhl 3 %. Přes nadprůměrnou kondici zdůrazňují lidé z praxe nutnost zvýšení produktivity. Téměř 80 % studentů technických SŠ a VŠ si myslí, že by pomohl růst mezd. S tímto pohledem se neztotožňují manažeři, z jejich perspektivy naopak rostoucí mzdy snižují konkurenceschopnost našich průmyslových firem.

Řídící pracovníci kladou důraz především na investice do vědy a výzkumu, navíc věří, že výrobu změní digitalizace a automatizace. Důležitost tohoto rozvoje si uvědomuje také většina studentů. „Jen 34 % studentů si myslí, že by se úroveň průmyslu snižovala, pokud by rostly mzdy. Naopak manažeři se v 75 % případů obávají, že by kvůli růstu mezd došlo ke snížení konkurenceschopnosti,“ říká Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL. V roce 2018 došlo k meziročnímu růstu průměrné hrubé mzdy o 7,5 %, tedy téměř 2 500 Kč.

Priority pro lepší budoucnost

Podle obou skupin respondentů bude pro prosperitu českého průmyslu důležitý zejména vývoj v automobilovém sektoru. Ten podle dat Českého statistického úřadu po nebývalém rozmachu v období 2014–2017 loni připsal meziročně pouze 1,8 %. „Mnohá průmyslová odvětví jsou s automobilovým více či méně provázána a jejich výkonnost se od něj odvíjí,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO, a dodává, že důležitý pro rozvoj českého průmyslu napříč všemi odvětvími bude přístup státu. „Většina dotazovaných očekává, že stát v budoucnu vytvoří potřebnou digitální infrastrukturu, konkrétně se takto vyjádřilo 77 % manažerů a 69 % studentů.“

Studenti jsou přesvědčeni, že lepší stav našeho průmyslu by zajistily vyšší mzdy a efektivnější využívání dotací. Řídící pracovníci naopak v průzkumu uvedli, že by velmi pomohlo snížení administrativní zátěže, změna legislativy a lepší vzdělávací systém, z něhož by vycházeli schopní a kvalifikovaní lidé.

O průzkumu

Průzkum realizovaný agenturou pro výzkum trhu a veřejného mínění Ipsos proběhl prostřednictvím telefonických rozhovorů a osobního dotazování. První cílovou skupinou průzkumu byly průmyslové firmy v České republice s 20 a více zaměstnanci. Druhou cílovou skupinu tvořili studenti a studentky (včetně čerstvých absolventů a absolventek) technických vysokých škol nebo průmyslových či technicky zaměřených středních škol v České republice. Sběr dat proběhl v říjnu 2018.


Redakčně upravená tisková zpráva společností DEL a BDO

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme