Máte už aktivovanou datovou schránku? Přiznání můžete podat jen elektronicky

Poté, co bude OSVČ aktivována datová schránka (DS), musejí podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob pouze elektronicky. Jinak jim hrozí pokuty.

Ministerstvo vnitra zřizuje od ledna datovou schránku (DS) povinně všem podnikajícím fyzickým osobám (do loňského roku byly povinné jen pro firmy). Všichni podnikatelé budou mít datovou schránku zřízenu nejpozději do 31. března 2023 a aktivovánu do poloviny dubna.

Ilustrační fotografie

Přístupové údaje jsou OSVČ v prvním čtvrtletí letošního roku postupně doručovány poštou. Ve schránce najdou dopis se žlutým pruhem.

Uživatel musí následně se státem (tedy i s finanční správou) komunikovat pouze prostřednictvím datové schránky. Podnikatel si může založit DS i sám, ovšem jen do doby, než mu ji zřídí Ministerstvo vnitra.

Vše o zřizování datových schránek OSVČ na BusinessInfo.cz

Pro úplnost připomínáme, že datová schránka bude zřízena i těm, kteří mají svou živnost přerušenou.

Dokdy můžete odevzdat papírové přiznání?

„Pokud OSVČ chtějí podat daňové přiznání dříve, než budou mít aktivní datovou schránku, mohou odeslat růžový papírový formulář poštou nebo ho odevzdat na finanční úřad osobně, aniž by jim za to hrozila nějaká sankce,“ připomíná daňový poradce Michal Dvořáček.

Elektronicky musejí podnikatelé přiznat daně z příjmu do 2. května. V případě, že využíváte služeb daňového poradce nebo máte ze zákona povinný audit, posouvá se vám nejzazší termín na 1. července.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Pokud ještě nemáte DS aktivovánu, můžete podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob skutečně v papírové podobě, ovšem nejpozději do 3. dubna. 

Rozhodující je datum, kdy se poprvé podnikatel do datové schránky přihlásí. Od doručení dopisu s přihlašovacími údaji mu běží patnáctidenní lhůta. V mezidobí se na něj ještě povinnost elektronického podání nevztahuje.

Příklad:

Živnostníkovi Miroslavu Novákovi budou přihlašovací údaje k nové datové schránce doručeny 25. března, DS si aktivuje 5. dubna. Nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2022 v papírové formě je 3. dubna 2023. Do tohoto data tedy může papírový formulář odeslat na finanční úřad poštou, nebo jej osobně odevzdat na podatelně FÚ, a to bez rizika, že dostane pokutu.

„Pozor! Pokud se v patnáctidenní lhůtě od získání přístupových údajů do systému nepřihlásíte, aktivuje se vám datová schránka sama,“ varuje poradce.

Před pokutou přijde varování

Hrozí tedy podnikatelům s aktivní DS pokuta, pokud přiznají daně z příjmu jinak než elektronicky?

Finanční úřady nebudou udělovat pokuty bez předchozího varování. Správce daně nejprve OSVČ na její novou povinnost upozorní. Pouze v případě, že budete výzvu ignorovat, dostanete pokutu až do výše 1000 korun.

Nepodnikající fyzické osoby mají oproti OSVČ jistou výhodu. Elektronicky nemusejí podávat ani daňové přiznání. Pro fyzické osoby (byť využívají elektronickou identitu), totiž nejsou datové schránky povinné.

Elektronická podání? Nejen přes datovku

Finanční správa navíc upozorňuje, že podnikatelé, kteří mají aktivní datovou schránku, nemusejí nutně podávat přiznání jejím prostřednictvím. Využít mohou jakoukoli jinou formu elektronického podání.

Podat daňové přiznání přes datovou schránku musejí jen právnické a některé fyzické osoby, kterým tato povinnost vyplývá ze zákona. Pro ostatní podnikatele je tato možnost nadále pouze dobrovolná.

FS ČR

„Některá podání budou tyto osoby (s povinně zřízenou DS) nově povinny činit výhradně elektronicky (nikoliv výhradně datovou schránkou) a doručováno jim bude primárně prostřednictvím datové schránky,“ upřesňuje Finanční správa.

Jakou elektronickou formu podání lze zvolit?

Co říká zákon?

Právní předpisy v některých případech stanoví povinnost komunikovat se správcem daně („činit podání“) výhradně elektronicky. Tuto povinnost lze splnit právě např. komunikováním (např. zasláním daňového přiznání) prostřednictvím datové schránky, ale i jinými připuštěnými způsoby elektronické komunikace na dálku (lze doporučit využít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikaci Online finanční úřad).

Otázky a odpovědi k povinnosti podávat přiznání přes datové schránky (DS) na FS ČR

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme