Mauricius se připojil k zemím, které zakázaly jednorázové plasty

Politika ochrany životního prostředí se stala na Mauriciu jednou z hlavních priorit a k rozsáhlejší implementaci přijatých opatření na odstranění jednorázových plastů vláda přistoupila od ledna 2021.

Jedná se o postupný proces zákazu nejen jednorázových plastů, ale také plastových lahví a plastových tašek. Mauricijští podnikatelé z nejrůznějších sektorů ekonomiky bojují s tímto zákazem a hledají levné alternativy k nahrazení již tradičních plastových obalů. Pro české podniky to znamená příležitost k představení inovativních přístupů k biologicky rozložitelným obalům na mauricijském trhu.

Mauricius, který je „hvězdou“ a nejvíce business friendly zemí subsaharské Afriky, se dlouhodobě potýká s problémem hromadění odpadu, a to zejména plastového odpadu. Místní vláda si stanovila ochranu životního prostředí jako svou prioritu a připravila legislativu již v roce 2002 (Act 19/2002). První reálné provádění této politiky začalo až v roce 2016, kdy bylo zakázáno používání, dovoz a výroba plastových tašek.

Mezi implementací dalších politik uplynulo 5 let, v rámci kterých místní ministerstvo životního prostředí, řízení pevných odpadů a změny klimatu připravilo nové předpisy na postupné odstraňování plastů jednorázového použití (Gazetted Environment Protection /Control of single use plastic products/ Regulations 2020), plastových tašek (doplnění k předchozím předpisům – GN 197 of 2020 – Environment Protection (Banning of Plastic Bags) Regulations 2020 a plastových lahví (ještě nebyl vydán nový předpis).

Mauricijský ministr pro životní prostředí, Kavydass Ramano, představil svůj program, jak učinit Mauricius zemí bez plastů během období 2020–2024 a zahájil kampaň proti plastům v lednu 2021. Na období 2021 a 2022 byly přijaty 3 fáze v odstraňování jednorázových plastů:

  • První fáze od 15. ledna 2021 – zákaz používání, dovozu a výroby jednorázového plastového nádobí, příborů a brček.
  • Druhá fáze od 15. 4. 2021 – zákaz používání, dovozu a výroby plastových transparentních kontejnerů na jídlo, ovoce a zeleninu, potravinových obalů, brček u džusů a mléka.
  • Třetí fáze od 15. 1. 2022 – zákaz používání, dovozu a výroby biologicky nerozložitelných plastů na jedno použití využívané potravinářským sektorem zahrnující kelímky a misky na mléčné produkty, jogurty, zmrzliny a dezerty; a dále i plastové podnosy používané výhradně pro tzv. „Modified Atmosphere Packaging (MAP)“ čerstvých, vařených nebo předvařených potravinářských produktů, jako je maso, hamburgery, mořské plody a sýry.

Ve třetí fázi se také očekává, že dojde k zákazu plastových lahví (PET) o objemu nižší než 1l.

Implementace předpisu k odstraňování plastových tašek měla dvě fáze. První se týkala výhradně plastových tašek (včetně tašek z netkaných textilií) a začala platit od 1. 1. 2016. Druhá fáze se bude týkat odstranění plastových sáčků a rolí s plastovými taškami od 1. 3. 2021.

Mauricijský průmysl během roku 2020 žádal o odklad implementace nových předpisů k odstranění jednorázových plastů, ale vláda ve svém rozhodnutí setrvala. Výrobci se v roce 2020 potýkali nejen s uzavřením svých provozoven kvůli covidu-19, ale také bojovali o nalezení biologicky rozložitelných variant obalů, které by mohli vyrábět či dovézt. I přesto, že první fáze implementace předpisů již začala platit od ledna 2021, mauricijští podnikatelé se stále potýkají s problémem nedostatku biologických variant obalů a stále hledají nová řešení.

České podniky vyrábějící alternativní biologicky rozložitelné obaly, nádobí, lahve a další produkty nahrazující klasické plasty by se mohly prezentovat na mauricijském trhu a představit tak inovativní přístup k obalům. Významným prvkem pro rozhodování bude také cena, protože původní plastové obaly byly cenově nenáročné, a proto co nejlepší biologická alternativa s nízkou cenou bude nejvíce atraktivním produktem pro Mauricius.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Ing. Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Mauricius | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme