Města mohou ušetřit díky chytrému zadávání veřejných zakázek

Veřejné instituce nakupují zboží a služby skrze veřejné zakázky. Ty ale zároveň mohou být nástrojem pro zavádění moderních technologií a postupů – v takovém případě pak mluvíme o veřejných zakázkách na inovativní řešení (PPI – Public Procurement of Innovation).Instituce pak poptává služby nebo produkty, které jsou na trhu nedostupné, nebo jsou dostupné jen v malém a omezeném rozsahu. Tato poptávka stimuluje soukromý sektor k inovacím a hledání nových řešení. Ve většině regionů střední Evropy chybí rozsáhlejší používání PPI díky nedostatečným nástrojům a znalostem.

Tento trend se v posledních 3 letech snaží měnit liberecké inovační středisko DEX Innovation prostřednictvím projektu PPI2Innovate

18 plně národně přizpůsobených SMART PPI2Innovate nástrojů

Díky spolupráci několika mezinárodních partnerů vznikly 3 volně dostupné nástroje, které veřejným institucím poskytují informace, jak zadat zakázku na získání chytrého a úsporného řešení. Nástroje se zaměřují na Chytré Zdraví, Chytrou Energii a Chytré Informační a Komunikační Technologie. Tyto nástroje existují v šesti jazycích a reflektují právní předpisy zemí střední Evropy. Kromě toho přináší výhody i pro dodavatele, kteří mohou získat kontakt s veřejným sektorem, dostat příležitost pro uplatnění výsledků výzkumu a komercializovat je.

Pilotní testování nástrojů

Uvedené nástroje jsme vyzkoušeli v praxi:

  • V Itálii vznikne nízkoenergetický systém využívající obnovitelné zdroje v místní botanické zahradě.
  • V Maďarsku se zaměřili na zdravotnické zařízení monitorující pacienty trpící kardiovaskulárními onemocněními.
  • V polském Lublinu vznikne úsporné osvětlení, které reaguje na pohyb a měří kvalitu ovzduší.
  • Slovinskému Ministerstvu veřejné správy bude dodán specifický software na analýzu a zpracování dat.

Výsledky ukázaly, že takto zadané zakázky dokáží v rozpočtu ušetřit významné částky, zlepšit kvalitu služeb, nebo zefektivnit práci zaměstnanců.

Projekt míří do finále!

V každé zapojené zemi vzniknou kompetenční centra, která budou zlepšovat znalosti zadavatelů veřejných zakázek, podporovat využívání PPI, motivovat zadavatele veřejných zakázek k aktivnímu využívání PPI a také propojovat veřejnou správu, inovativní centra a soukromý sektor. Liberecké a všechna další kompetenční centra budou i po skončení projektu pokračovat v jeho cílech tak, aby podpořili nové inovace ve střední Evropě.

DEX Innovation Centre

DEX Innovation Centre (DEX IC) bylo založen v Liberci v srpnu 2012 jako nezisková organizace na základě předešlých let výzkumů a inovativních prací pod firmou Czech DEX. Cílem DEX Innovation Centre je do dne „Zlepšení společnosti prostřednictvím inovací a výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií“. Zabývá se chytrou a integrovanou dopravou, Energetickou efektivností a zdravím a pohodou, zabezpečením širokopásmového připojení a informační a komunikační technologie, e-řešením a podporou vzdělání a podnikání.

DEX Innovation Centre spolupracuje s různými zúčastněnými stranami a cílovými skupinami, např. s malými a středními podniky a startupy, vysokými školami a výzkumnými centry a veřejnou správou.


Redakčně upravená tisková zpráva Dex Innovation Centre

Doporučujeme