Město pro byznys: Brno dominuje podnikatelskému prostředí na jižní Moravě

Brno je nejlepší v obou hlavních částech srovnávacího výzkumu Město pro byznys, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Právem se tak stalo letošním vítězem v Jihomoravském kraji. Druhou příčku obsadily Pohořelice, bronz bere Hodonín.

Vyplývá to z dat, která zpracovává analytická agentura Datank. Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí v rámci celé České republiky 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.

Zleva Miroslav Novák, Martin Příborský a Vojtěch Salajka | Město pro byznys

Moravská metropole nabízí skvělý mix podmínek pro podnikání

V podnikatelském prostředí Brno zaznamenává vůbec nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, přičemž jejich meziroční nárůst je navíc na jihu Moravy jeden z nejvyšších. Ve městě je také velmi vysoký podíl firem nad 250 zaměstnanců na celkovém počtu ekonomických subjektů.

K výborné dopravní dostupnosti, z níž můžou podnikatelé těžit, se přidává velmi vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i v přepočtu na 100 firem. Příslibem pro rozvoj pracovního trhu i do budoucna je rovněž nejvyšší nárůst počtu obyvatel.

Lysá nad Labem je celorepublikovým Městem pro byznys 2022

Brno v přepočtu na obyvatele vyniká také v podpoře kultury a veřejné dopravy. Mezi všemi městy Jihomoravského kraje dosáhlo krajské město nejlepšího výsledku v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů směřovaných na živnostenské odbory ověřují kvalitu a včasnost odpovědí.

„Město Brno se systematicky věnuje jednak podpoře podnikání obecně, zvláště pak inovativním odvětvím. Pravidelně se potkáváme s představiteli různých byznysových asociací z nejrůznějších odvětví. Víme, co byznys trápí a snažíme se napomáhat tomu, aby se mu v Brně dařilo lépe. V posledních letech jsme se zaměřili na infrastrukturu a je vidět, že se hodně staví. Vnímáme, že problémem města je nedostatek bydlení, finální návrh územního plánu už máme na stole, což také rozvoji podnikání po jeho schválení pomůže,“ říká zastupitel Brna pro strategický rozvoj a brněnskou metropolitní spolupráci Martin Příborský.

Pohořelice umí čerpat dotace, Hodonín nabízí nejvíce úředních hodin

Druhou příčku na stupních vítězů obsadily Pohořelice, a to mimo jiné díky v kraji nejvyššímu počtu dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Skvělého výsledku dosáhly Pohořelice vyčnívají zejména v ekonomických ukazatelích, konkrétně v nejvyšším podílu čerpaných dotací na celkových příjmech, velmi vysokém podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích a také velmi vysokou likviditou. Pokud jde o přístup veřejné správy, vyzdvihnout lze hned po Brnu druhý nejlepší výsledek v testu elektronické komunikace.

Zastupitel Brna Martin Příborský | Město pro byznys

Třetí Hodonín nabízí v porovnání s ostatními městy v Jihomoravském kraji velmi vysoký počet úředních hodin, během nichž si můžou podnikatelé, ale pochopitelně nejen oni, vyřídit vše potřebné. Ve městě je v rámci kraje vůbec nejvyšší počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel. Radnice vynakládá nadprůměrné finanční prostředky do oblasti sportu, vzdělávání a bydlení. Město nabízí podnikatelům v rámci regionu relativní dostatek volných pracovních sil.

„Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2023 v Jihomoravském kraji

 1. Brno
 2. Pohořelice
 3. Hodonín
 4. Znojmo
 5. Břeclav
 6. Mikulov
 7. Tišnov
 8. Šlapanice
 9. Kuřim
 10. Veselí nad Moravou
 11. Slavkov u Brna
 1. Kyjov
 2. Blansko
 3. Hustopeče
 4. Boskovice
 5. Rosice
 6. Moravský Krumlov
 7. Bučovice
 8. Ivančice
 9. Vyškov
 10. Židlochovice

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Základní informace o výzkumu

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již sedmnáctým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.

Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.

Metodika hodnocení

Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí Hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává necelých 15 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CRIF – Czech Credit Bureau, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Další data se získávají vlastními „mystery testováními“ a vlastními šetřeními.

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 29 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

 • Podnikatelské prostředí – 16 kritérií
 • Přístup veřejné správy – 13 kritérií

1) Podnikatelské prostředí – 16 kritérií (40 % hodnocení)

 • podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl velkých firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 250 zaměstnanci na 100 ekonomických subjektů); čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • počet ekonomických subjektů na obyvatele
 • vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let); čím mladší populace, tím lépe
 • vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu
 • počet uchazečů o zaměstnání na obyvatele (čím více uchazečů, tím lépe)
 • počet uchazečů o zaměstnání na obyvatele ve věku 15 až 65 let (čím více uchazečů, tím lépe)
 • podíl nezaměstnaných na pracovní síle
 • průměrná měsíční mzda; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno
 • změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno
 • počet dokončených bytů na 1000 obyvatel
 • počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel
 • počet nabíječek na počet firem
 • počet dobíjecích stanic pro elektromobily

2) Přístup veřejné správy – 13 kritérií (60 % hodnocení)

 • kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • výdaje na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na vzdělávání (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na bydlení (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na sociální péči (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na kulturu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na sport (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • podíl dotací na příjmech
 • podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny
 • počet podnikatelů na počet úředních hodin
Redakčně upravená tisková zpráva projektu Město pro byznys

Doporučujeme