Město pro byznys: V Libereckém kraji se nejlépe podniká v Jablonci

Podmínky pro podnikání jsou v rámci Libereckého kraje nejvýhodnější v Jablonci nad Nisou. Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Na dalších místech se v regionu umístily Semily a Liberec.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.

Tomáš Sábl, Marek Řeháček a Šárka Prachařová

Jablonec nad Nisou s podnikateli dobře komunikuje

Vítězné statutární město zaznamenává v rámci kraje nejvyšší meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů, stejně jako nárůst počtu obyvatel. Město dokáže na tento trend reagovat nadprůměrně vysokým počtem dokončených bytů v poměru ku změně počtu obyvatel. Volných pracovních sil je ve městě více než ve většině dalších obcí s rozšířenou působností na Liberecku, což je pro podnikatele dobrá zpráva. Počet dobíjecích stanic pro elektromobily je v Jablonci nad Nisou vysoce nadprůměrný.

Město si především velmi dobře vede v části výzkumu věnovanému přístupu veřejné správy. Nejvíce bodů získalo za webové stránky, které jsou z pohledu podnikatele přehledné a jsou na nich všechny potřebné informace pro komunikaci s úřady a mnohé další. Zároveň Jablonec nad Nisou zazářil v testu elektronické komunikace, prostřednictvím kterého se ověřuje kvalita a rychlost odpovědí živnostenských úřadů na fiktivní podnikatelské dotazy.

„Jablonec nad Nisou je už historicky město, které je s byznysem a podnikáním bytostně spojeno. Koneckonců slavíme 150 let města, naše město vzešlo z malé vesničky právě díky podnikání místních lidí. V Jablonci se nikdy nedělaly nějaké bombastické projekty, ale podnikání vycházelo z menších dílen, které se postupně zvětšovaly. A město se snažilo především vytvořit podmínky, infrastrukturu a neklást podnikatelům překážky. To je tradice, která se v Jablonci drží do dneška. Město klade velký důraz na živnostenský úřad, například i z hlediska dostupnosti. Jsme momentálně výrazně nastaveni pro rozvoj digitalizace. I naše politická reprezentace se této agendě hodně věnuje. Chtěli bychom v tomto ohledu vytvořit prostředí, které bude pro podnikatele co nejjednodušší a nejpraktičtější,“ říká tajemník Jablonce nad Nisou Marek Řeháček.

Semily dobře hospodaří, v Liberci je hodně právnických osob

Druhou příčku stupňů vítězů obsadily Semily, které se mohou pochlubit velmi vysokým počtem živnostníků, ale také firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Průměrná měsíční mzda je zde v rámci regionu nízká, což může podnikatele lákat k umístění svého podniku právě zde. Ocenit je potřeba zejména radnici, protože zaznamenává v Libereckém kraji nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, ale také nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech.

Nejlepším místem pro podnikání na jižní Moravě je Brno

Bronzový Liberec zaznamenává vysoký podíl firem a těží z dobré dopravní dostupnosti. Index stáří, tedy poměr obyvatel nad 65 let ku lidem mladším 14ti let je v krajském městě velmi nízký, což je příslibem rozvoje podnikání také do budoucna. Liberec vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy. Podnikatelům, ale samozřejmě nejen jim, nabízí největší počet úředních hodin, během nichž si můžou vyřídit, co potřebují.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2022, Liberecký kraj

  1. Jablonec nad Nisou
  2. Semily
  3. Liberec
  4. Tanvald
  5. Železný Brod
  6. Turnov
  7. Frýdlant
  8. Jilemnice
  9. Nový Bor
  10. Česká Lípa
Redakčně upravená tisková zpráva projektu Město pro byznys

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Doporučujeme