Nejlepším místem pro podnikání na jižní Moravě je Brno

Statutární město Brno je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Jihomoravském kraji. Podnikání se daří velmi dobře také v Moravském Krumlově a Hodoníně.

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice a 22 městských částí Hlavního města Praha, vyhodnocuje analytická agentura Datank. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.

Vojtěch Kocáb, František Kubeš a Dalibor Novák

V Brně se to podnikáním jenom hemží

Moravská metropole má v kraji ze všech obcí s rozšířenou působností největší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, a to ať už se jedná o firmy, tak o živnostníky. Vysoce nadprůměrný je tu rovněž podíl firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Rozvoj podnikání bezesporu podporuje výborné dopravní spojení. V Brně se hodně staví, o čemž svědčí v regionu největší počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel.

Město vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a také kultury. V rámci Jihomoravského kraje byly jako nejlepší vyhodnoceny rovněž webové stránky města z pohledu podnikatele. Ten na nich najde všechno, co potřebuje pro komunikaci s veřejnou správou, ale i mnoho další užitečných informací a odkazů. 

„Jsem za ocenění velmi rád, protože ve jmenovaných kritériích se Brno i oproti předcházejícím letům zlepšilo. Velmi mě těší ocenění webových stránek z pohledu podnikatele. Máme úplně nový web určený pro podnikatelské prostředí, výzkum a koncept smart city. A uvidíme, jak dopadneme v celostátním kole. Pro podnikatele máme několik projektů, které se už nyní realizují. Jsou to například podnikatelské mise, máme také podporu inovativního podnikání. Myslím si, že spolupráce s podnikatelskou sférou v Brně jednoduše funguje,“ říká vedoucí odboru strategického rozvoje a spolupráce města Brna František Kubeš.

Moravský Krumlov dokáže čerpat dotace, Hodonín myslí na elektromobilitu

Rozvoj podnikatelského prostředí v Moravském Krumlově může těžit z nadprůměrného počtu uchazečů o zaměstnání v přepočtu na obyvatele. Nárůst počtu obyvatel je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Moravský Krumlov má především v rámci kraje vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obce a také nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech. Vyzdvihnout je třeba nadprůměrné výsledky v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí živnostenských úřadů.

Na západě Čech je Městem pro byznys Plzeň

Bronz získává na jižní Moravě město Hodonín, které se může pochlubit vysokým počtem právnických osob, dále vysoce nadprůměrným počtem dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i v přepočtu na množství firem. Místní radnice věnuje pozornost oblasti vzdělávání a sportu, alespoň o tom svědčí nadprůměrné výdaje právě do těchto oblastí. Při srovnání s ostatními má Hodonín velmi vysoký počet úředních hodin, během nichž si mohou podnikatelé, ale nejen ani, vyřídit vše potřebné.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2022

 1. Brno
 2. Moravský Krumlov
 3. Hodonín
 4. Pohořelice
 5. Znojmo
 6. Mikulov
 7. Kyjov
 8. Šlapanice
 9. Blansko
 10. Kuřim
 11. Slavkov u Brna
 12. Břeclav
 13. Vyškov
 14. Veselí nad Moravou
 15. Hustopeče
 16. Tišnov
 17. Bučovice
 18. Rosice
 19. Ivančice
 20. Boskovice
 21. Židlochovice
Redakčně upravená tisková zpráva projektu Město pro byznys

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Doporučujeme