Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile se zapojuje do řešení přírodních katastrof

Kvůli rostoucímu globálnímu oteplování způsobenému změnou klimatu odborníci z OECD a Světové banky navrhují vládám, aby vytvořily preventivní strategii a zaručily přístup ke zdrojům, které jim umožní čelit nákladům častějších přírodních katastrof. Z Paříže, v rámci Fóra OECD 2019, obě organizace zdůraznily mezinárodní zkušenosti 12 zemí, mezi kterými bylo i Mexiko, Kolumbie, Chile a Peru, aby ukázaly, jak se země a vlády připravují.
Ve zprávě z tohoto fóra je vysvětleno, že přírodní katastrofy kromě podpory sociálních konfliktů zhoršují chudobu a nerovnost. A tváří v tvář důkazům, že epizody cyklónů, zemětřesení, povodní a přírodních katastrof budou stále častější a agresivnější vzhledem k progresu změny klimatu, je nutné zavést všechny dostupné nástroje. 
Mexiko je průkopníkem v převodu finančních rizik přírodních katastrof na trh s katastrofickými dluhopisy. Kromě této finanční strategie vláda uzavřela smlouvu o pojištění s různými agenturami, které zaručují přístup ke zdrojům v případě zemětřesení a povodní, které jsou v Mexiku poměrně časté.
Pro případ nouze existuje i Fond přírodních katastrof, což jsou úspory veřejného sektoru. Tyto prostředky dohromady umožňují přestavět domy a opravit poškozenou infrastrukturu v případě přírodní katastrofy.


  • Země: PE – Peru, CL – Chile, MX – Mexiko, CO – Kolumbie
  • Datum zveřejnění: 22.05.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Chile | Kolumbie | Mexiko | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme