Mezinárodní soutěž ve Spojených arabských emirátech pro zajištění potravinové bezpečnosti

Emirátská vesmírná agentura (UAE Space Agency) vyhlásila soutěž o 24 milionů korun za projekt, který pomůže s řešením klimatických změn a potravinové bezpečnosti.

Přihlásit se může kdokoliv z řad vědců, podnikatelů, univerzit i studentů. Hlavním partnerem soutěže je Ministerstvo klimatických změn a prostředí, které v Emirátech zastává funkci Ministerstva zemědělství. Základem projektu musí být jeho proveditelnost, inovativnost a schopnost používat data z vesmírných družic a použít je na pomoc s problematikou zemědělství nebo životního prostředí.

Příkladem může být například monitorování skleníkových plynů nebo analýza vlhkosti půdy za pomoci satelitních informací.

Nápady a projekty musí být do soutěže přihlášeny do 15. ledna 2022. Šest finalistů bude pozváno na prezentaci do Spojených arabských emirátů před panelovou porotu složenou z expertů. Ze šesti finalistů porota vybere dva nejlepší projekty, které si rozdělí celkovou výhru. Součástí výhry jsou také nefinanční výhody jako nabídnutí technické podpory, zástup expertních poradců a pomoc s komercializací projektu včetně přístupu k potenciálním zákazníkům.

Tento nápad se zrodil během vesmírného týdne v prostorách EXPO 2020 a kromě samotných projektů má Spojeným arabským emirátům přinést například lepší konkurenceschopnost na poli vesmírného odvětví nebo podpořit lepší spolupráci soukromého a státního sektoru.

Autor: Lukáš Zamrzla, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme