Mezinárodní strojírenský veletrh ukázal budoucnost průmyslu

K nejzajímavějším akcím letošního MSV v Brně patřila platforma Contact Ukraine, která představila obchodní příležitosti ve válkou poničené zemi. Zaujala také témata udržitelnosti nebo využití vodíkových technologií.

Každý rok se špičky středoevropského strojírenství setkávají na jednom místě, aby představily nejnovější technologické inovace a trendy, které ovlivní průmysl. Brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh je místem, kde inženýři, podnikatelé, exportéři a průmysloví lídři hledají inspiraci pro budoucnost průmyslu. Tento rok se opět vyznačoval vysokou účastí vystavovatelů a návštěvníků, které přilákala tématy z oblastí digitalizace, cirkulární ekonomiky, vodíkových technologií, energetických úspor v průmyslových provozech, ale i logistiky, automatizace či 3D tisku.

Na české národní expozici se mluvilo obšírně o využití vodíkových technologií v průmyslu.

Česká národní expozice nabídla poradenství 12 institucí na jednom místě

Jak se ve světě neztratit? Desítky konzultantů z řad ministerstev průmyslu a obchodu a zahraničních věcí, agentur CzechTrade, CzechInvest, API a dalších na České národní expozici radily podnikatelům v mnoha aspektech podnikání. Jak se zorientovat na mezinárodním trhu, jak přistupovat k ochraně průmyslového vlastnictví, jak financovat a pojišťovat export a další informace.

Celkem dvanáct národních institucí a agentur se tak po roce opět sešlo na stánku, který sloužil jako „One-Stop-Shop“ všem českým podnikům. Videozáznamy seminářů jsou k dispozici na kanále Youtube.

Podívejte se na záznamy odborných seminářů z MSV v Brně

Contact Ukraine: Obchodní příležitosti na východ od Evropy

Mezinárodní strojírenský veletrh však není jen o technologických novinkách a inovacích. Jeho významnou součástí je i setkávání se se zástupci jiných zemí. Letos brněnské výstaviště hostilo národní stánky Německa, Francie, Rakouska, Slovenska, Maďarska.

Ministerstvo průmyslu a obchodu však spolu se společností Veletrhy Brno podpořilo i Ukrajinu. V pavilonu A nalezla své místo moderní expozice Contact Ukraine s vybranými ukrajinskými regiony, které prezentovaly možnosti spolupráce na rekonstrukčních projektech. Pro podnikatele a investory se Ukrajina stává středem pozornosti. Proto má tento projekt za cíl posílit obchodní vztahy mezi Ukrajinou a zahraničními partnery, podpořit obnovu válkou poničené země a usnadnit vzájemnou obchodní spolupráci.

Platforma Contact Ukraine představila obchodní příležitosti v celé zemi, zejména se ale zaměřila na města jako jsou Kyjev nebo Ivano-Frankivsk.

Pro budoucí prosperitu Ukrajiny je klíčový přechod na udržitelné a inovativní technologie, protože ty umožní minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a zvýší energetickou účinnost. Hlavními trendy v této oblasti jsou automatizace, digitalizace a správa dat, které pomáhají na trhu dosáhnout konkurenceschopnosti.

Cirkulární ekonomika: Udržitelnost a efektivita

Jedním z efektivních opatření k dosažení vyšší konkurenceschopnosti průmyslu je jednoznačně cirkulární hospodářství v kontextu uhlíkové neutrality. Tato strategie, která klade důraz na minimalizaci vytváření odpadu a prodlužování životního cyklu produktů, získává stále větší pozornost.

Té se jí dostalo i na České národní expozici, kde vystavila své produkty řada firem, které cirkulární ekonomiku využívají jako základní kámen svého obchodního modelu. Mezi takové firmy patří reKáva, která sváží kávovou sedlinu z lokálních kaváren a používá ji do growkitů pro pěstování hlívy ústřičné. Houbové mycelium využívá také společnost Myco, biotechnologický startup z jižní Moravy, jenž se zabývá zpracováním ekologicky rozložitelných materiálů a obalů. Materiál má ovšem potenciál i ve stavebnictví při výrobě konstrukčních desek a izolací, ale i v designu nábytku jako náhrada kůže.

Které exponáty získaly na MSV v Brně Zlatou medaili?

Naopak s plasty pracuje firma Yate. Plast, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovně, přetváří na plážová lehátka, sportovní vybavení, či zahradní nábytek. Česká národní expozice také propojila recyklaci starých, opotřebovaných pneumatik s obnovitelnými zdroji energie. Firma Regutec za použití ekologicky šetrné metody vyrábí z polyuretanových pojiv, barviv a lisovaného granulátu z recyklovaných pneumatik pryžové výrobky, například pro přichycení solárních panelů, pro povrchy dětských a sportovních hřišť, koňských stájích, průmyslových podlah a protihlukových stěn.

Exponáty firem zpracovávajících odpadní textil z fast fashion a plastový odpad firmy Retex a Liko-S mohli návštěvníci vidět například v podobě zelené stěny a rostlinných květináčů. Firmy se specializují na výrobu komponent do stavebnictví i automobilový průmysl. Zelené fasády a živé stěny efektivně řeší problémy s přehříváním budov a městských ulic během horkých letních dní a v zimě pak přispívají k udržení tepla. Směřují tak k výrobě moderních technologií, které však současně umožňují návrat zpět k přírodě.

Digitální továrna 2.0 ukázala revoluci ve výrobě

Ani jedna ze zmíněných firem se neobjede bez digitalizace výroby. Ta je totiž v plném proudu a Digitální továrna 2.0 je zde, aby ukázala cestu. Nové technologie IoT (Internet of Things) a umělá inteligence umožňují automatizaci a efektivitu ve výrobě. Digitalizace se stává srdcem průmyslové transformace ve světe ale i v České republice, umožňující firmám reagovat rychle na poptávku a optimalizovat výrobní procesy. To nejen zvyšuje efektivitu a snižuje náklady, ale také vytváří nové možnosti pro inovace a konkurenceschopnost českých firem na globálním trhu.

Návštěvníci si mohli sami vyzkoušet různé značky 3D brýlí.

Jedním z ukázkových příkladů inovativních firem, které na veletrhu představily své produkty v okruhu digitalizace, je Ayes. Společnost se specializuje na projekty digitalizace v průmyslových podnicích prostřednictvím smart brýlí a rozšířené reality. Tyto inovace jsou zaměřeny na různorodé výrobní společnosti z průmyslových odvětví, včetně automobilového, energetického a těžebního průmyslu. Hlavními oblastmi využití jsou vzdálená spolupráce techniků, zlepšení pracovních postupů, efektivnější logistika a vizualizace 3D modelů. Smart brýle jsou klíčem k rychlému a efektivnímu odstranění poruch a zvyšují produktivitu i komfort pracovníků. Navíc se uplatňují i v mezinárodních projektech, kde jsou software a systémy přizpůsobovány potřebám každého zákazníka.

Vodíkové technologie jsou čistou energií pro průmysl

S narůstajícím důrazem na udržitelnost a snižování emisí je vodík stále více v popředí jako klíčový prvek budoucnosti průmyslu. Tato technologie slibuje čistou a udržitelnou energii pro dopravu, logistiku i průmysl a otevírá nové perspektivy pro inovace a udržitelnost. Na veletrhu bylo možné vidět nejen vodíkové palivové články pro dopravní prostředky, ale také nové vodíkové systémy pro průmyslové výrobní procesy.

Firma Zebra na MSV představila své auto s výměnným nosičem nástaveb, jehož modely využívají kromě dieselového pohonu také agregáty na elektřinu nebo vodík. Elzebra, nový model elektromobilu, je vybaven palivovým článkem na bázi kapalného vodíku, což rozšiřuje možnosti dojezdu vozidla. Velkou předností tohoto typu elektromobilu je nejen jeho inovativnost směrem k udržitelné průmyslové přepravě, ale také jeho velká alternativní využitelnost díky vyměnitelné korbě. V praxi je pak v průmyslu zapotřebí méně aut na rozdílné činnosti.

Vedle odborné veřejnosti patřili k početným návštěvníkům veletrhu studenti technických oborů.

Autonomní vůz pracuje i na letišti

Automatizace se stala pilířem moderního průmyslu, revolučně měnící způsob, jakým výrobní procesy fungují. Tato technologická revoluce, která se rozpoutala v průmyslovém odvětví, má dalekosáhlé dopady na způsob, jakým pracujeme, vyrábíme a žijeme. Automatizace nezahrnuje pouze robotiku a strojní zařízení. Jde o komplexní systém využívající technologie jako umělá inteligence, internet věcí a strojové učení. Slibuje zvýšení efektivity, snížení chyb a zvýšení konkurenceschopnosti, což má významný dopad na průmysl, obchod a každodenní život.

Každý návštěvník veletrhu měl nejen možnost vidět v areálu výstaviště jezdit elektrický autonomní autobus od společnosti Aurrigo, ale také si samotnou jízdu vyzkoušet. K autonomnímu řízení využívá vozidlo integraci širokého spektra technologií od radarů, kamer, IMU a GPS. Ty pracují na „před-mapovém“ základě, co znamená, že nejdříve zmapují oblast a následně vozidlu ve virtuálním světě vyznačí linii (cestu), kterou má následovat. Autobus pak může sám jezdit a reagovat na cokoliv, co není identifikováno ve virtuální mapě. Společnost se kromě komunální dopravy v posledních letech zaměřuje i na letecký sektor, kde vytvořili mimo jiné Auto-Dolly – vůz, který autonomně přepravuje zavazadla po letišti.

Aurrigo se spolu s Bring Auto a PowerHub podílejí na projektu podpořeného Evropskou unií, který má za cíl vyzkoušet autonomní technologie v praxi a rozšířit je pro použití ve městech. „Není to budoucnost, je to realita,“ prozradila projektová manažerka organizace Powerhub Marie Horniecká. PowerHub se zaměřuje na transfer technologií a tržní aplikaci. Zastřešují realizaci pilotních projektů jako je Auto-Shuttle a propojují je s dalšími subjekty.

Mezinárodní strojírenský veletrh je místem, kde se setkávají inovace a průmyslová vize. S cirkulární ekonomikou, Digitální továrnou 2.0, vodíkovými technologiemi a projekty jako je Contact Ukraine se průmysl posouvá směrem k udržitelnější, efektivnější a vstřícnější budoucnosti. Pro podnikatele a inženýry to znamená obrovský potenciál pro růst a spolupráci.

Eva Materlínová

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme