Miliony z Libereckého kraje podpoří regionální výrobky, řemesla i udržitelný rozvoj

Vyhlášení dvou programů z krajského dotačního fondu schválila na svém zasedání rada kraje. Předložil je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a týkají se podpory regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel, stejně jako místní Agendy 21.

První program nese název 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel. „Přispívá na regionální produkty, místní výrobu a obchod, podporuje využívání potenciálu tradičních výrob a řemesel, osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě lokálních potravin, výrobků a služeb,“ prohlásil Jiří Ulvr, krajský radí pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Dotační programy Libereckého kraje na podporu řemesel | Liberecký kraj

Částka určená k rozdělení v tomto programu činí 1.400.000 korun. „Žádost mohou podat právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které zároveň splňují podmínku nositele značky místní produkce Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše – originální produkt, popřípadě jsou držiteli ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, Regionální potravina Libereckého kraje, Nositel tradice lidových řemesel či Mistr tradiční rukodělné výroby. Sídlo či provozovnu musí mít na území Libereckého kraje,“ vypočítal Ulvr.

Žádosti o poskytnutí dotace lze zasílat od 1. do 17 dubna, účelovou neinvestiční dotaci lze využít na projekty za období od 1. července letošního do 30. června následujícího roku.

Druhý program se jmenuje 2.6 – Podpora místní Agendy 21 a je v něm k dispozici 600 tisíc korun. „Má za cíl popularizovat a propagovat koncept udržitelného rozvoje a jeho přenášení do praxe v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji. Klade důraz také na zapojování obyvatel do plánování rozvoje,“ objasnil Ulvr.

O dotace se mohou ucházet obce a dobrovolné svazky obcí v Libereckém kraji, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, podnikatelské subjekty, spolky, nadace a ústavy. Termín pro podání žádostí je od 1. do 24. dubna.

Redakčně upravená tisková zpráva Libereckého kraje

Doporučujeme