Ministerstvo životního prostředí chce podpořit české firmy ve světě. Nově se zapojí do financování ekonomické diplomacie

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) a ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uzavřeli ujednání o bližší spolupráci na projektech podporujících ekonomickou diplomacii.

Ministerstvo životního prostředí se tak aktivně zapojí do exportní strategie České republiky. České exportní firmy získají posílenou podporu na zahraničních trzích v oblastech environmentálních technologií, vodohospodářství, oběhového a odpadového hospodářství, upcyclingu, obnovitelné energetiky, udržitelnosti ekosystémů, ochrany klimatu, obnovy krajiny, smart cities, nebo například geologie.

Ilustrační fotografie

Ministři podepsali Ujednání 22. března před jednáním vlády. Ministerstvo životního prostředí se tak zapojilo do Společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR. V rámci tohoto nástroje jsou realizovány především tzv. projekty ekonomické diplomacie (PROPED), které prezentují české exportéry v zahraničí. České ambasády a generální konzuláty, ve spolupráci s asociacemi, svazy a komorami, ročně organizují stovky oborově zaměřených PROPEDů, které pomáhají v zahraničí uspět zejména českým vývozním firmám, ale i českým subjektům ze sektorů vědy a aplikovaného výzkumu.

„Rozhodnutí pana ministra Hladíka o zapojení resortu životního prostředí do týmu ekonomické diplomacie je skvělou zprávou pro české exportní firmy. Česko má vynikající know-how a technologie např. v oblastech vodohospodářství, obnovitelné energetiky i cirkulární ekonomiky. Jejich větší uplatnění zlepší životní prostředí ve světě. A jejich vývoj a výroba prosperitu v Česku,“ uvedl při podpisu ministr Lipavský. Ministerstvo životního prostředí do budoucna podpoří exportéry svou expertízou, finančními prostředky i osobní účastí vedení ministerstva na obchodních misích do zahraničí.

„Zapojení Ministerstva životního prostředí do ekonomické diplomacie je důležitým krokem nejen v podpoře českých firem, ale také v podpoře nových technologií, díky kterým dokážeme šetřit energie a ochránit naši přírodu a krajinu. Právě moderní technologie nám pomůžou zvládnout cestu k uhlíkové neutralitě. Diplomatická aktivita MŽP otevře českým firmám dveře do zemí, kam se jinak nebyly schopny dostat. Řada zemí totiž podmiňuje aktivní zapojení českých komerčních subjektů předchozím sjednáním alespoň právně nezávazných dokumentů nebo memorand o spolupráci. Ve vybraných zemích také můžeme navázat na dlouhodobé aktivity našich resortních organizací, nejčastěji České geologické služby, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo Českého hydrometeorologického ústavu,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

České firmy chtějí v Kambodži prorazit s kořenovými čističkami, předaly zde pilotní projekt

V návaznosti na podpis ujednání je Ministerstvo životního prostředí v letošním roce připraveno poskytnout Ministerstvu zahraničních věcí na ekonomickou diplomacii částku 2 miliony korun.

„V letošním roce jsme připraveni uskutečnit dvě podnikatelské mise. První bude se Svazem průmyslu a dopravy do Latinské Ameriky a druhou s Hospodářskou komorou ČR do Gruzie a Vietnamu. Chceme navázat také na naši předchozí spolupráci v oblasti biologické rozmanitosti a odpadového hospodářství s Indonésií nebo v rámci ochrany vod s Izraelem. České technologie, například vodní a solární energetika, ale i čistírny pitné vody již dnes fungují v mnoha zemích světa a zajišťují tak energie a zdroje tam, kde dosud nebyly k dispozici. Našim cílem je, aby české značky získaly renomé i v dalších zemích,“ dodal Hladík.

Ministerstvo životního prostředí se podpisem připojuje k Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu obrany, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zdravotnictví, Úřadu vlády, NUKIBu a Ministerstvu dopravy a stává se tak desátým rezortem participujícím ve Společném nástroji financování ekonomické diplomacie ČR. Seznam projektů ekonomické diplomacie aktuálně připravovaných v zahraničí v letošním roce je k dispozici zájemcům zde a v souvislosti se zapojením MŽP do Společného nástroje nyní budou ambasádami zpracovány další nové projekty, do kterých se budou moci české firmy zapojit.

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme