Ministerstvo zveřejnilo metodiku, jak uplatňovat mezinárodní sankce proti Putinovu režimu v oblasti zakázek

Zadavatelé veřejných zakázek se po oznámení jednotlivých sankčních balíčků ocitli ve velmi složité situaci. Mají povinnost zajistit, aby veřejné zakázky nezískala žádná společnost ovládaná osobou ze sankčního seznamu EU a rovněž společnost ovládaná občany Ruska. Posuzovat by měli všechny zakázky včetně stávajících smluv a uplatňování sankcí by měli zajistit i vůči subdodavatelům.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se tématu intenzivně věnuje, a proto se rozhodlo pomoci zadavatelům, pro které připravilo přehlednou metodiku. Pomoci jim má rovněž aktuálně spuštěná aplikace spolku Datlab Institut, se kterým MMR spolupracuje.

Ilustrační obrázek

Ministr Ivan Bartoš již na počátku března 2022 v dopise požádal Evropskou komisi o zveřejnění přehledné metodiky pro zadavatelé zakázek a poskytovatelé dotací. Jelikož k tomu nedošlo, tak proto MMR ve spolupráci s Finančně analytickým útvarem a expertní skupinou pro veřejné zakázky připravilo přehlednou metodiku, kde promítla všechny relevantní připomínky od zadavatelů. 

“Je nutné rozlišit sankce uplatňované vůči osobám figurujícím na sankčním seznamu EU a dále sankce vůči subjektům s vazbami na jakékoliv občany Ruska. V prvním případě by zadavatelé měli posuzovat všechny veřejné soutěže a v případě podezření se mohou obracet na Finančně analytický úřad. Nápomocné je samozřejmě rovněž naše ministerstvo. Zadavatelé by se měli zaměřit rovněž na uchazeče, kteří sice nejsou spjati se sankčním seznamem, nicméně mají vazbu na Rusko. Tyto sankce se ovšem vztahují pouze na nadlimitní zakázky. MMR mapuje jednotlivé případy a své závěry zasílá FAÚ a NCOZ. Je zkrátka nutné zajistit, aby veřejné zakázky a dotace nezískávali oligarchové napojení na Putinův režim. Tím by nepřímo mohlo docházet dokonce k financování války na Ukrajině”, uvádí náměstek ministra pro místní rozvoj Ondřej Profant.

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

“Zadavatelé nejsou detektivové a doposud neměli dostatečné nástroje na identifikaci problematických dodavatelů. Rozhodli jsme se jim pomoci a zdarma zpřístupnit web sankce.datlab.eu pro jednoduchou předběžnou kontrolu dodavatelů. Tento nástroj vznikl propojením nejrůznějších databází, se kterými náš analytický tým běžně pracuje. Aplikace však negarantuje, že zachytí všechny rizikové společnosti a je třeba ji vnímat pouze jako pomocný nástroj”, uvádí spoluautor projektu Jiří Skuhrovec.    

“Přísná pravidla platí rovněž pro poskytovatele dotací, kteří nepochybně najdou mnoho důležitých informací v této metodice. MMR se v současnosti věnuje možnostem zajištění plně aktualizovaného nástroje, který dodržování sankčních předpisů pro zadavatelé maximální zjednoduší,” dodává Profant.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Veřejné zakázky
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme