Ministr Jan Mládek je znepokojen situací v Aircraft Industries

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek je znepokojen situací v leteckém závodě Aircraft Industries Kunovice, jehož vlastníkem je ruská společnost UGMK.Odboráři tam dnes vstoupili do stávkové pohotovosti, protože se obávají útlumu výroby a jejího přesunutí do Ruska. „Situaci v Aircraft Industries sleduji se znepokojením již delší dobu. Společnost čelí značné zadluženosti a zdá se, že bez podpory ruského vlastníka, společnosti UGMK, je její budoucnost nejistá. Přitom jde o podnik, který disponuje unikátním know-how, technologickým zázemím a vysoce kvalifikovanými lidmi,“ komentoval dnešní vývoj v kunovickém podniku Jan Mládek.

„Obrátil jsem se proto 9. září osobním dopisem na ministra průmyslu a obchodu Ruské federace Denise Manturova a požádal jsem ho o podporu při objasnění současné situace, abychom mohli nalézt důstojné východisko z nepříznivé situace,“ informoval ministr Jan Mládek.

„Navrhl jsem uspořádat ještě tento měsíc v Praze setkání za účasti zástupců společností Aircraft Industries, UGMK a našeho i ruského ministerstva průmyslu a obchodu,“ dodal Jan Mládek.

Společnost Aircraft Industries obdržela v letech 2010 – 2015 podporu na čtyři projekty výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR v rámci programu TIP v celkové výši necelých 71 milionů korun. Ve třech případech byla hlavním příjemcem, v jednom případě šlo o projekt několika leteckých a vědeckovýzkumných společností. Další prostředky v objemu 65,8 milionu korun obdržela na čtyři projekty z Operačního programu podnikání a inovace.

Příjemce dotací ze strukturálních fondů musí dodržet princip udržitelnosti, musí po celou dobu realizace projektu a po dobu pěti let od data ukončení realizace projektu užívat majetek pořízený s účastí dotace k podporovaným činnostem. V programech, které podporují zavádění inovačního produktu do výroby, by přesunutí výroby mimo ČR znamenalo porušení pětileté udržitelnosti projektu u třech ze čtyř projektů podpořených ze strukturálních fondů EU. To by mělo za následek odebrání dotace ve výši cca 63,8 mil. Kč a další sankce ze strany Finančního úřadu.

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme