Ministr Síkela: Připravujeme dlouhodobou vizi pro rozvoj ekonomiky

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela oznámil ve svém vystoupení na konferenci Asociace pro zahraniční investice (AFI) přípravu vize pro dlouhodobý rozvoj českého hospodářství a jeho modernizaci.

Tato vize by podle ministra měla přijmout globální vývoj v podobě procesu dekarbonizace, elektromobility, digitalizace či nového důrazu na ekonomickou bezpečnost.

Ilustrační foto

Ekonomika není flexibilní a odolná

„Naše hospodářství není flexibilní, není odolné vůči negativním vnějším i vnitřním vlivům a nedokáže se dostatečně zaměřit na oblasti, které by mu přinesly odpovídající přidanou hodnotu. Abychom tento trend změnili, potřebujeme dát našemu hospodářství jasný směr. Potřebuje realistické zhodnocení silných a slabých stránek a na základě toho načrtnout vizi pro další pokrok,“ říká Síkela. 

Česko potřebuje novou vizi, shodli se zástupci podnikatelů

Právě proto začal ministr se svým týmem pracovat na přípravě Hospodářské strategie České republiky. Na přípravě strategie chce Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracovat s podnikateli, ostatními rezorty i celým politickým spektrem. 

„Jejím základem bude přijmout moderní svět a jeho ekonomiku takovou, jaká je. Světová ekonomika přijala za svou potřebu dekarbonizace a dalších na to navázaných procesů a zároveň naplno využívá možnosti, které jí nabízí čím dál rychlejší digitalizace a vzestup umělé inteligence,“ pokračuje ministr.

Světová ekonomika už dnes vynakládá obrovské prostředky k tomu, aby tyto změny proběhly, a proto se v tomto procesu skrývá velká přidaná hodnota. „Cílem naší vize tedy bude stanovit, jak tyto změny využít ve prospěch modernizace českého hospodářství,“ dodává Síkela.

4. výroční konference Asociace pro zahraniční investice (AFI)

Klíčové oblasti, na které se bude nová Hospodářská strategie zaměřovat z hlediska pomoci s modernizací české ekonomiky, budou následující:

  • Vnitřní rozvoj: Zaměření na konkrétní legislativní změny, které mají podpořit investice a urychlit rozvoj. Například novela zákona o investičních pobídkách či liniového zákona, která urychlí povolování staveb.
  • Investice do vzdělávání a lidských zdrojů: Zaměříme se zejména posilování kvality výzkumu, vývoje a inovací. A neobejdeme se bez rozumného využívání ekonomické migrace jako dalšího zdroje růstu.
  • Zahraniční spolupráce: Aktivní politika v rámci Evropské unie a prohlubování obchodních vztahů s důvěryhodnými partnery.
  • Ekonomická bezpečnost: Zohlednění nového rozměru ekonomické bezpečnosti v rozhodování o umístění strategických technologií a zajištění surovin.

„Je samozřejmé, že Hospodářská strategie se zaměří na silné stránky České republiky, které se už nyní projevují v praxi. Budou v ní tak do velké míry zahrnuta opatření a kroky, které nyní podnikáme,“ popisuje ministr.

Velkým úkolem pro české hospodářství bude podle něj pomoc českému autoprůmyslu s přizpůsobením se rozvoji elektromobility. Proto vláda vkládá takové úsilí do získání projektu gigafactory na našem území.

Česko chce být čipovou velmocí

„V rozvoji elektromobility, ale také v procesu dekarbonizace energetiky bude hrát roli také polovodičový průmysl. My nyní usilujeme o to, abychom v České republice pomohli s takovým rozvojem této oblasti, který nám pomůže stát se evropskou čipovou velmocí,“ doplňuje Síkela.

Výstavba dopravní infrastruktury ČR je v roce 2022 rekordní, ale tempo nestačí

Další oblastí, ve které má Česká republika podle ministra obrovský potenciál do budoucnosti, je jaderná energetika. Náš jaderný průmysl má obrovské know-how a mohl by těžit z renesance jaderné energetiky v Evropě.

Proces dekarbonizace je podle MPO sice nutný, ale také nedílně navázaný na potřebu zajistit si dostatek energie její výrobou pomocí jaderných zdrojů. „A toho my můžeme využít. Velkou roli v tom kromě klasických nových jaderných bloků mohou sehrát i malé a střední modulární reaktory, na jejichž rozvoj se připravujeme a obecně vytváříme vhodné rámcové podmínky a předpoklady pro rozvoj jádra,“ uvádí ministr Síkela.

Na přípravě strategie bude Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracovat s podnikateli, ostatními rezorty i celým politickým spektrem. „Pokud má být naše vize skutečně dlouhodobá, musí se na ni totiž shodnout široká veřejnost. Pro mě bude nesmírně důležitá spolupráce s těmi, kteří po nutnosti inovací nezačali volat oportunisticky až nyní, kdy bylo jasné, že se nám to vyplatí. Chci tedy spolupracovat také s inovátory, kteří se zmíněným oblastem věnují dlouhodobě,“ dodává Síkela. Hotovo by chtěl mít přibližně v polovině příštího roku.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme