Mladá pražská firma Iterait pomáhá i v boji s covidem-19

Mladá pražská firma Iterait vyvíjí systémy s umělou inteligencí, počítačovým viděním a strojovým učením. Za dva roky existence již vyvinula několik oceňovaných řešení pro zdravotnictví, výrobní sektor a marketing.

Zdroj: Vividi

Například nástroj IsletNet pomáhá doktorům z IKEM určit, které pankreatické ostrůvky jsou vhodné pro transplantaci slinivky břišní u cukrovkářů. Toto řešení získalo Czech DIGI@MED Award 2020.  

Chytrá kamera Vividi

Kromě zákaznických řešení firma vyvíjí vlastní produkty. Chytrá kamera Vividi umí díky počítačovému vidění zpracovat obrazová data o lidech pro využití v offline marketingu. Provozovatelé nákupních center mohou díky tomu lépe vyhodnocovat zásah reklamy a optimalizovat její zacílení. Kamerka pomáhá také s kontrolou obsazenosti jednotlivých prostor ve firmách, aby byl zachován dostatečný prostor pro jednotlivce či zabránění srocování zaměstnanců pro snížení rizika nákazy covid-19.

Edge AI zajišťuje bezpečnost data i soukromí zákazníků. Zařízení si již nachází první zákazníky v oblasti retailu, správy nemovitostí a marketingu, potenciál má také na letištích či v nemocnicích, kde může být dobrým pomocníkem při sledování pacientů, kterým hrozí proleženiny, zaznamená totiž, jak často se otáčí. Budoucnost firma vidí také v zemědělství, tam by přístroj mohl sledovat krávy. Zjišťoval by, zda mají dostatek potravy, dostatečně dlouho spí, či jestli chodí málo nebo moc a zda vypadají spokojeně.

Český startup vyvinul v prvním covidovém lockdownu zařízení Vividi Stay Safe, které v prostorách obchodních center, supermarketů a dalších institucí regulovalo počet zákazníků a klientů. Nyní Češi vytvořili novou, ekologičtější verzi, na jejímž vzhledu pracoval student průmyslového designu UMPRUM. Mechanismus o velikosti mobilního telefonu umí vytvářet tzv. heat mapy prostoru a dávat informace o místech s největším výskytem lidí. 

„Naší firmě jde o to, aby pomáhala způsobem, který bude nejen efektivní, ale zároveň i ekologický. A to my Češi umíme. Nová Vividi spotřebovává až 20x méně energie než jiné kamery s umělou inteligencí,“ říká CEO společnosti Iterait Adam Blažek. „Dá se také díky malému příkonu napájet malými solárními panely. Příjemným bonusem je možnost ji využívat i venku, protože je vodotěsná a prachotěsná. A navíc je téměř plně recyklovatelná,“ doplňuje Blažek.

Zařízení je, po stránce hardwaru i softwaru, českým výrobkem. Na fyzickém zpracování spolupracuje Iterait se dvěma dalšími českými firmami a programové vybavení vyvíjí vlastní interní tým společnosti. „Díky technologii edge AI nevyužívá Vividi pro zpracování obrazových dat cloudové úložiště, a proto spotřebovává výrazně méně energie,“ vysvětluje Petr Bělohlávek, spoluzakladatel společnosti Iterait. Bezpečnost osobních dat je zajištěna tím, že zařízení rovnou vytváří online statistiky a neuchovává žádný obrazový materiál.

Zdroj: Vividi

„Koronakrize postihuje nejen lidi, ale také naši planetu, která je vystavena obrovskému množství jednorázových odpadů. My jsme prostě chtěli, aby covidem už nemusela trpět ani Země ani její obyvatelé. A tak jsme přidali ruku k dílu tam, kde to umíme nejlépe,“ uzavírá marketingová manažerka společnosti Iterait Dominika Pokorná.

Spolupráce s Enterprise Europe Network začala přibližně před rokem, kdy byly zakladateli, Adamu Blažkovi, nabídnuty služby Sítě. Úvodní strukturovaný rozhovor pomohl zmapovat potřeby firmy a nabídnout služby na míru. Firma řešila otázky spojené s ochranou duševního vlastnictví i potřebu se víc prosazovat na trhu jak v Česku, tak v zahraničí. Jako většina mladých firem, které přináší na trh zcela nové služby a produkty, také Iterait hledal vhodnou strategii, jak se dostat blíže k zákazníkům i možnosti, jak zajistit finanční prostředky pro další vývoj produktů i rozvoj firmy.

Následovala proto řada konzultací k IPR, firmě byly zpracovány nabídky do mezinárodní databáze Sítě, vytipovány byly vhodné B2B akce a relevantní národní i evropské grantové programy. Adam Blažek se představil i před expertním panelem programu Scale-up your business, kde vznikla bohatá diskuze o vhodném zacílení nové kamerky Vividi i definici unikátnosti produktu a přidaného hodnoty pro zákazníka. Koncem loňského roku EEN nominovala firmu do soutěže Vizionáři, ve kterém Iterait získal za kamerku Vividi čestné uznání.

„Díky naší podpoře v oblasti partnerství firma aktuálně jedná s významným partnerem v Německu v oblasti Smart Cities, který již kamerku testuje v pilotním nasazení. Vedeme diskuze o aktuálních možnostech financování inovací a vyhodnocujeme další příležitosti podpory, které by firma mohla využít, protože firma se dynamicky vyvíjí,“ říká Silvia Jirásková z Technologického centra AV ČR.

Signálů, že z Iterait může vyrůst zajímavý technologický leader, je několik. Firma roste, tým tří zakladatelů se letos rozrostl již na patnáct zaměstnanců a plány jsou velké, firma letos plánuje další investiční kolo. I když je vše ještě na začátku, všiml si toho i významný portál EU-Startup.com, který v nedávných dnech zařadil firmu mezi deset nejslibněji rostoucích českých start-upů.

Řešíte stejné otázky v začátcích podnikání jako Iterait? Kontaktujte S. Jiráskovou, Technologické centrum AV ČR, e-mail: jiraskova@tc.cz. Web: Enterprise Europe Network.

Zpracováno z podkladů EEN a tiskové zprávy společnosti Iterait.
• Teritorium: Česká republika