Mladá pražská firma Iterait pomáhá i v boji s covidem-19

Mladá pražská firma Iterait vyvíjí systémy s umělou inteligencí, počítačovým viděním a strojovým učením. Za dva roky existence již vyvinula několik oceňovaných řešení pro zdravotnictví, výrobní sektor a marketing.

Například nástroj IsletNet pomáhá doktorům z IKEM určit, které pankreatické ostrůvky jsou vhodné pro transplantaci slinivky břišní u cukrovkářů. Toto řešení získalo Czech DIGI@MED Award 2020.  

Zdroj: Vividi

Chytrá kamera Vividi

Kromě zákaznických řešení firma vyvíjí vlastní produkty. Chytrá kamera Vividi umí díky počítačovému vidění zpracovat obrazová data o lidech pro využití v offline marketingu. Provozovatelé nákupních center mohou díky tomu lépe vyhodnocovat zásah reklamy a optimalizovat její zacílení. Kamerka pomáhá také s kontrolou obsazenosti jednotlivých prostor ve firmách, aby byl zachován dostatečný prostor pro jednotlivce či zabránění srocování zaměstnanců pro snížení rizika nákazy covid-19.

Edge AI zajišťuje bezpečnost data i soukromí zákazníků. Zařízení si již nachází první zákazníky v oblasti retailu, správy nemovitostí a marketingu, potenciál má také na letištích či v nemocnicích, kde může být dobrým pomocníkem při sledování pacientů, kterým hrozí proleženiny, zaznamená totiž, jak často se otáčí. Budoucnost firma vidí také v zemědělství, tam by přístroj mohl sledovat krávy. Zjišťoval by, zda mají dostatek potravy, dostatečně dlouho spí, či jestli chodí málo nebo moc a zda vypadají spokojeně.

Český startup vyvinul v prvním covidovém lockdownu zařízení Vividi Stay Safe, které v prostorách obchodních center, supermarketů a dalších institucí regulovalo počet zákazníků a klientů. Nyní Češi vytvořili novou, ekologičtější verzi, na jejímž vzhledu pracoval student průmyslového designu UMPRUM. Mechanismus o velikosti mobilního telefonu umí vytvářet tzv. heat mapy prostoru a dávat informace o místech s největším výskytem lidí. 

„Naší firmě jde o to, aby pomáhala způsobem, který bude nejen efektivní, ale zároveň i ekologický. A to my Češi umíme. Nová Vividi spotřebovává až 20x méně energie než jiné kamery s umělou inteligencí,“ říká CEO společnosti Iterait Adam Blažek. „Dá se také díky malému příkonu napájet malými solárními panely. Příjemným bonusem je možnost ji využívat i venku, protože je vodotěsná a prachotěsná. A navíc je téměř plně recyklovatelná,“ doplňuje Blažek.

Zařízení je, po stránce hardwaru i softwaru, českým výrobkem. Na fyzickém zpracování spolupracuje Iterait se dvěma dalšími českými firmami a programové vybavení vyvíjí vlastní interní tým společnosti. „Díky technologii edge AI nevyužívá Vividi pro zpracování obrazových dat cloudové úložiště, a proto spotřebovává výrazně méně energie,“ vysvětluje Petr Bělohlávek, spoluzakladatel společnosti Iterait. Bezpečnost osobních dat je zajištěna tím, že zařízení rovnou vytváří online statistiky a neuchovává žádný obrazový materiál.

„Koronakrize postihuje nejen lidi, ale také naši planetu, která je vystavena obrovskému množství jednorázových odpadů. My jsme prostě chtěli, aby covidem už nemusela trpět ani Země ani její obyvatelé. A tak jsme přidali ruku k dílu tam, kde to umíme nejlépe,“ uzavírá marketingová manažerka společnosti Iterait Dominika Pokorná.

Zdroj: Vividi

Spolupráce s Enterprise Europe Network začala přibližně před rokem, kdy byly zakladateli, Adamu Blažkovi, nabídnuty služby Sítě. Úvodní strukturovaný rozhovor pomohl zmapovat potřeby firmy a nabídnout služby na míru. Firma řešila otázky spojené s ochranou duševního vlastnictví i potřebu se víc prosazovat na trhu jak v Česku, tak v zahraničí. Jako většina mladých firem, které přináší na trh zcela nové služby a produkty, také Iterait hledal vhodnou strategii, jak se dostat blíže k zákazníkům i možnosti, jak zajistit finanční prostředky pro další vývoj produktů i rozvoj firmy.

Následovala proto řada konzultací k IPR, firmě byly zpracovány nabídky do mezinárodní databáze Sítě, vytipovány byly vhodné B2B akce a relevantní národní i evropské grantové programy. Adam Blažek se představil i před expertním panelem programu Scale-up your business, kde vznikla bohatá diskuze o vhodném zacílení nové kamerky Vividi i definici unikátnosti produktu a přidaného hodnoty pro zákazníka. Koncem loňského roku EEN nominovala firmu do soutěže Vizionáři, ve kterém Iterait získal za kamerku Vividi čestné uznání.

„Díky naší podpoře v oblasti partnerství firma aktuálně jedná s významným partnerem v Německu v oblasti Smart Cities, který již kamerku testuje v pilotním nasazení. Vedeme diskuze o aktuálních možnostech financování inovací a vyhodnocujeme další příležitosti podpory, které by firma mohla využít, protože firma se dynamicky vyvíjí,“ říká Silvia Jirásková z Technologického centra AV ČR.

Signálů, že z Iterait může vyrůst zajímavý technologický leader, je několik. Firma roste, tým tří zakladatelů se letos rozrostl již na patnáct zaměstnanců a plány jsou velké, firma letos plánuje další investiční kolo. I když je vše ještě na začátku, všiml si toho i významný portál EU-Startup.com, který v nedávných dnech zařadil firmu mezi deset nejslibněji rostoucích českých start-upů.

Řešíte stejné otázky v začátcích podnikání jako Iterait? Kontaktujte S. Jiráskovou, Technologické centrum AV ČR, e-mail: jiraskova@tc.cz. Web: Enterprise Europe Network.

Zpracováno z podkladů EEN a tiskové zprávy společnosti Iterait.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme