Vizionáři 2020: Vavříny sbíraly inovativní projekty českých firem

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery vyhlásilo v posledním lednovém týdnu vítěze projektu Vizionáři 2020 a ocenilo nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým a ekonomickým přínosem.

Ročník 2020 byl specifický akcentem na řešení důsledků covidové krize. Oceněny byly inovace, které byly vyvinuty a na trh uvedeny „covidu navzdory“ a nebo naopak „právě kvůli covidu“.

Titul Vizionář 2020 získaly čtyři subjekty, svá čestná uznání udělila porota devíti inovativním počinům. Oceněny byly také dvě Osobnosti projektu Vizionáři 2020.

V odborné porotě projektu Vizionáři jsou zastoupeny organizace se zaměřením na dlouhodobou podporu inovací v podnikání a aplikovaném výzkumu jako Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Česká exportní banka, Český statistický úřad, Technologické centrum Akademie věd ČR, Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, sdružení CzechInno a zástupci hlavních odborných partnerů projektu – Komerční banky a Českých Radiokomunikací.

Cílem soutěže Vizionáři, která letos oslavila svůj jubilejní 10. ročník, je oceňovat české firmy, podnikatele a výzkumné organizace – autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem je mobilizovat inovační potenciál tuzemských podniků a organizací a napomoci úspěšnému uvedení inovativních nápadů do podnikatelské praxe.

Držitelé titulu Vizionáři 2020

 • Eyedea Recognition s.r.o. získala ocenění Vizionář 2020 za trojici svých inovací: MMR – Vehicle Make and Model Recognition, RELIEF – mezinárodní databázový systém obrazového rozpoznávání pro analýzu drogových zásilek a EyeFace – Rozpoznávání atributů obličeje v době Covid-19 a jejich technologický, společenský a ekonomický přínos pro oblast bezpečnosti a potírání důsledků pandemie nemoci Covid-19.
 • Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s. se stalo Vizionářem 2020 díky vývoji a výrobě Antitrombogenních biologických cévních náhrad na bázi decelularizovaných nosičů dále osídlených endotelovými a kmenovými buňkamia jejich technologickému a společenskému přínosu pro oblast medicíny a transplantologie.
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. uspěla v soutěži Vizionáři 2020 díky výzkumu, vývoji a nasazení do výroby Technologie přesné výroby nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel a jejich technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu v oblasti strojírenství a leteckého průmyslu.
 • VÚTS, a.s. zvítězila se svým Unikátním tryskovým stavem pro tkaní perlinkové tkaniny CAMEL a jeho technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu pro oblast výroby manipulační, vyprošťovací a záchranné techniky.

Čestná ocenění odborné poroty získali:

 • BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti řešení klimatické změny a energetických úspor,
 • Česká zbrojovka, a.s. za technologický a ekonomický přínos v oblasti strojírenské výroby
 • Iterait, a.s. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti optimalizace nákladů a zvyšování efektivity provozů maloobchodů,
 • LAVARIS, s.r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti ochrany životního prostředí a technologií pro recyklaci plastů,
 • RECUAIR, s.r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti ochrany zdraví a ochrany životního prostředí,
 • ŠMT a.s. (dříve ŠKODA MACHINE TOOL, a.s.) za technologický a ekonomický přínos v oblasti těžkého strojírenství,
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí,
 • Virtual Lab, s.r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos při prosazování využití virtuální reality ve zdravotnictví a školství,
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti výroby obnovitelných zdrojů energií.

Odborná porota vybrala letos popáté osobnosti projektu Vizionáři.

Letos se těmito osobnostmi stali:

 • Jiří Witzany z Fakulty stavební ČVUT v Praze za svůj celoživotní přínos pro oblast inovací ve stavebnictví,
 • Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd a Institutu Equilibrium, z.ú. za celoživotní přínos pro oblast inovativních analýz a prognóz socio-ekonomického vývoje

Doporučujeme