Sdružení CzechInno oznámilo vítěze osmého ročníku inovační soutěže Vizionáři 2018

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery dnes vyhlásilo vítěze projektu Vizionáři 2018 a ocenilo tak nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým a ekonomickým přínosem nebo jejich kombinací.Oceněné inovace se letos nesly buď ve znamení výrazné společenské prospěšnosti na poli práce s talenty a mladou generací, nebo kombinace vysokého technologického a současně i sociálního efektu spočívajícího v řešení palčivých otázek současnosti jako je ukládání nukleárního odpadu, pomoc suchem postiženým oblastem nebo záchrana ohrožených druhů živočichů.

Celkem bylo uděleno šest titulů Vizionář 2018, dvě čestná uznání odborné poroty a oceněna byla také historicky potřetí cena pro Osobnost projektu Vizionáři.

Vyhlášení vítězů projektu proběhlo v úterý 4. prosince v Hotelu Belvedere v Praze. Odborná porota složená ze zástupců Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, České exportní banky, Českého statistického úřadu, Komerční banky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Sdružení CzechInno, Technologické agentury ČR, Technologického centra Akademie věd ČR a Úřadu průmyslového vlastnictví ocenila titulem Vizionář 2018 celkem 6 subjektů.

Vizionáři pro rok 2018:

  • Společnost Altron, a.s. za Altron Micro DC – nástroj pro konsolidaci firemního ICT s funkcí datového centra, záložního napájení a chlazení v jednom a jeho technologický a ekonomický přínos pro úspory nákladů, energie i prostoru při správě firemního ICT         
  • Společnost COMING Plus, a.s. za Kompozitní kontejner Comcon Shield – jediný kontejner, který má certifikaci S pro skladování radioaktivního odpadu (RAO) v ČR a jeho technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti bezpečnosti a hospodárnosti ukládání radioaktivního odpadu               
  • Společnost PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – Ústavem pro nanomateriály a pokročilé technologie a inovace za Systém pro odběr a analýzu vzorků mikroorganismů vyskytujících se na zateplených fasádách spojený s návrhem řešení pro eliminaci jejich škodlivých vlivů a jeho technologický, ekonomický a společenský přínos pro ochranu zdraví, úsporu nákladů na správu a údržbu objektů a celkový vzhled objektů 
  • Společnost PROMA REHA, s.r.o. za Nový systém řízení hygieny nemocničních lůžek prostřednictvím využití RFID čipů a jeho technologický a společenský přínos spočívající v úspoře personálních kapacit a nákladů ve zdravotnictví      
  • Společnost Workswell s.r.o. za systém Workswell WIRIS Agro LWIR – nový typ termovizního systému pro plošné mapování dopadů sucha na vegetaci metodou automatického leteckého snímkování prostřednictvím dronů a jeho technologický, společenský a ekonomický přínos pro precizní zemědělství, ekologii, výzkum klimatu (resp. jeho lokální dopad), etologii, vodohospodářství a fenotypování
  • Zoologická zahrada hlavního města Prahy ve spolupráci se společností MasterCard za  Unikátní dotykové obrazovky s integrovanou platební funkcí pro přispění na záchranu některého z pěti ohrožených druhů živočichů a jejich technologický a společenský přínos pro ochranu přírody a ohrožených živočišných druhů.

Čestná uznání odborné poroty:

  • Národní institut dalšího vzdělávání za společenský přínos v oblasti podpory talentů a nadání
  • Technologický klub v Albrechticích „Tékáčko“, a to za společenský přínos v oblasti technického vzdělávání dětí a mládeže a podporu rozvoje využívání digitálních technologií.

Letos potřetí také odborná porota projektu Vizionáři 2018 udělila ocenění výjimečné osobnosti českého inovačního podnikání, kterou se stal generální ředitel Českých radiokomunikací, a.s. Martin Gebauer, u kterého porota ocenila jeho výjimečný přínos v oblasti zavádění inovací založených na rozvoji sítí pro internet věcí v České republice.

Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme