Sedmý ročník projektu Vizionáři 2017 představil vítěze

V pořadí posedmé v řadě vyhlásila odborná porota vítěze prestižního projektu Vizionáři 2017 pro letošní rok. Oceněny tak byly nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. • Sdružení CzechInno ocenilo deset nejzajímavějších počinů letošního roku
 • Mezi oceněnými projekty se objevily například rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti, řešení pro (auto)mobilitu tělesně postižených osob nebo unikátní digitalizované pracoviště pro umělecké sochařství
 • Kromě vítězů porota udělila i jedno čestné uznání

V letošním roce ocenila odborná porota složená ze zástupců státních institucí, akademického prostředí a partnerů projektu, určila za vítěze celkem 10 subjektů. Laureátem čestného uznání odborné poroty projektu Vizionáři 2017 se stal Pavel Železný. Oceněnou inovací byl realizovaný projekt Knihoobudka, která představuje veřejnou bezplatnou knihovnu v ulicích města s perspektivou stát se veřejným pouličním pracovištěm se stolkem, připojení k elektřině a wifi síti.

Porota hodnotí projekty podrobně z několika pohledů. Ty představují existenci realizovaného inovativního řešení, identifikaci jeho původce, společenského přínosu, vizionářského přístupu při realizaci inovace a další.

„Dovoluji si tvrdit, že za uplynulých 7 let jsme celý proces zahrnující všemožná úskalí dovedli téměř k dokonalosti. Počet přihlášek každým rokem stabilně stoupá stejně jako kvalita přihlášených projektů. Zaznamenáváme také rostoucí spektrum charakteru uchazečů. Kromě firem se hlásí stále více škol nebo zájmových sdružení“, říká předseda řídicího výboru sdružení CzechInno David Kratochvíl.

Titul Vizionář 2017 pro letošek získali:

 • ALTEC a.s + Strojmetal Aluminium Forging s.r.o., oceněná inovace: STROJBAN – systém pro logistiku přepravních palet
 • ASV Náchod, a.s. oceněná inovace: REVA – systém pro sledování a vyhodnocování činnosti výrobních strojů
 • Beznoska s.r.o., oceněná inovace: Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti
 • Coming Plus, a.s., oceněná inovace: Tensograf – unikátní přístroj pro měření a hodnocení objemových změn v materiálech
 • Elbee Mobility s.r.o., oceněná inovace:Vozidlo Elbee – jedinečné řešení pro mobilitu tělesně postižených osob
 • ELCOM, a.s., oceněná inovace: Systém vzdálené a prediktivní údržby tzv. strojového zdraví
 • Institut mikroelektronických aplikací s.r.o., oceněná inovace: Platforma „Otvírej mobilem“
 • PPRoi Development s.r.o., oceněná inovace: Systém PPROI – unikátní systém pro zvyšování efektivity podnikání
 • PRAGOTHERM, servis fasád, s.r.o., oceněná inovace: Fotoaktivní transparentní nátěrový systém Balclean
 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, oceněná inovace: Unikátní digitalizované pracoviště pro umělecké sochařství

Osobností projektu Vizionáři 2017 byl vyhlášen Jiří Holoubek, předseda představenstva společnosti ELCOM, a.s., prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, a to za svůj výjimečný přínos v oblasti podpory rozvoje inovací v ČR a aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o důležitých aspektech digitalizace průmyslu, šíření osvěty v oblasti digitálních inovací, jakož i na přípravu mladé generace k zapojení do plně digitalizované průmyslové výroby.

Všichni vítězové soutěže obdrželi nejenom oficiální titul „Vizionář 2017“ za společenský, ekonomický nebo technický inovativní přínos oceněné inovace, ale především získali možnost zapojení se do unikátního systému prezentace a podpory inovací v ČR.

V předchozích letech již bylo v rámci projektu Vizionáři představeno mnoho zajímavých návrhů i start-upů z oblasti z nejrozmanitějších segmentů, a to například ruční 3D pero, laboratorně chovaný český čmelák, antialergenní nanoplyšáci, vývoj nanonátěru, který čistí vzduch za pomoci světla, dětský zábavní park Mirákulum vybudovaný v bývalé vojenské zóně v Milovicích, nejrůznější materiálové inovace ve stavebnictví jako zvukotěsný skleněný panel Glasior nebo unikátní hydroizolační systémy, vývoj algoritmů sloužících k detekci kybernetických hrozeb, monitoringu produktivity a zvyšování efektivity využívání ICT v organizacích atd.           

Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

Redakčně upravená tisková zpráva sdružení CzechInno

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme