Možnosti obchodní spolupráce s Peru – jednání ministrů

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa uskutečnil dne 24. listopadu 2020 bilaterální politické konzultace formou videokonference se svým peruánským protějškem, náměstkem ministra Manuelem Talaverou a dalšími vysokými představiteli Ministerstva zahraničních věcí Peru.

Mezi hlavní témata jednání patřila perspektiva ekonomické a obchodní spolupráce v oblastech zdravotnictví, energetiky, životního prostředí, těžebního průmyslu a příležitosti pro české firmy na peruánském trhu. Předmětem společného zájmu je také boj proti drogám, kybernetická bezpečnost a univerzitní spolupráce.

Náměstek Tlapa a jeho peruánský partner ocenili velmi dobrou úroveň bilaterálních vztahů a shrnuli významné momenty spolupráce, ke kterým patřily návštěvy ministra životního prostředí Richarda Brabce s delegací podnikatelů a Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v doprovodu prezidenta Národního kontrolního úřadu Miloslava Kaly v Peru v roce 2019. Pandemie koronaviru v roce 2020 omezila možnosti kontaktů.

Vzájemná obchodní výměna má za poslední roky rostoucí tendenci, mezi roky 2017–2018 vzrostla o 17 %, v roce 2019 o 5 % a dosáhla 75,7 mil. USD. Peru je zemí s otevřenou ekonomikou, má uzavřeny dohody o volném obchodu se 48 zeměmi. EU a Peru poutá dohoda o volném obchodu od roku 2013. Země aspiruje na členství v OECD.

Peru disponuje velkým přírodním bohatstvím. Základem peruánské ekonomiky je těžba nerostů a jejich vývoz tvoří 65 % objemu peruánských exportů. Důlní průmysl, vodohospodářství, ochrana životního prostředí, stavebnictví, inovativní technologie, zdravotnictví a výroba energie z obnovitelných zdrojů jsou obory, které představují zajímavé příležitosti pro české firmy.

Peruánská ekonomika byla do začátku celosvětové pandemie covidu-19 jednou z nejrychleji rostoucích v Latinské Americe. Pro rok 2020 se z důvodu dlouhodobé karantény očekává propad HDP o 13 %, nicméně vláda sérií podpůrných programů a fiskálních opatření intenzivně pracuje na reaktivaci peruánské ekonomiky.

Pandemie obnažila problémy peruánského zdravotního sektoru, který se stal absolutní prioritou peruánské vlády. Očekávané velké investice do budování nemocnic a vypisované tendry nabízí českým firmám prostor pro využití jejich rozsáhlých zkušeností získaných při projektování a výstavbě nemocnic v Asii a Africe.

Peruánská strana velmi pozitivně hodnotí humanitární pomoc Ministerstva zahraničních věcí ČR, které v roce 2020 poskytlo 3,5 mil. Kč Nadaci Lima na řešení důsledků pandemie covidu-19 u skupin chudých a zranitelných obyvatel hlavního města.

Peru je pro ČR v regionu Jižní Ameriky spolehlivým partnerem s tradičně korektními vztahy. Studenti řady českých vysokých škol oceňují možnosti studijních pobytů na partnerských peruánských univerzitách. Pro české turisty představuje Peru jednu z nejatraktivnějších destinací.

• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí

Doporučujeme