MPO dává do programu TREND další miliardy. Podpoří více výzkumných projektů

Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo alokaci třetí veřejné soutěže programu TREND, kterou vyhlásilo ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Díky tomu budou podpořeny kvalitní projekty částkou tří miliard korun (namísto původně plánované jedné miliardy).

„Ministerstvo průmyslu a obchodu ze svých zdrojů zajistilo dodatečných 390 milionů korun na financování programu TREND v roce 2021 a v rámci novely zákona o státním rozpočtu o tyto prostředky navýšilo rozpočtovou kapitolu TA ČR. Díky tomu bude možné podpořit dalších 118 kvalitních projektů výzkumně orientovaných podniků,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Třetí veřejnou soutěž na podporu projektů průmyslového výzkumu a vývoje v programu TREND vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR) 29. dubna 2020 a její výsledky, tedy pořadí hodnocených projektů, byly zveřejněny loni 21. prosince.

Kvalitních projektů jsou desítky

Současně s nabídkou podpory pro 45 projektů s ohledem na původní finanční alokaci soutěže ve výši 1 miliardy MPO oznámilo, že se ve spolupráci s TA ČR pokusí zajistit navýšení rozpočtu programu TREND tak, aby mohly být podpořeny i další projekty až za tři miliardy korun. Důvodem byl nadstandardně vysoký počet kvalitních žádostí od subjektů, které se do soutěže přihlásily.

Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

„Mnoho úspěšných výsledků výzkumu v boji s pandemií covid-19 mělo souvislost s podporou z programů TA ČR. Věřím, že i mezi aktuálně podpořenými projekty TREND takové budou. V každém případě podpora aplikovaného výzkumu v programech TA ČR má obrovský potenciál významně přispět ke zotavení hospodářství z probíhající krize,” sděluje předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

Díky snaze ministerstva a TA ČR je tak možné podpořit místo původních 45 až 163 kvalitních výzkumných projektů.

Další prostředky na program TREND plánuje Česká republika získat v rámci Národního plánu obnovy z evropského finančního nástroje RRF pro obnovu a zvýšení odolnosti evropské ekonomiky. „Právě projekty výzkumu a vývoje mají velký potenciál přispět k lepší připravenosti ekonomiky i společnosti na případné další budoucí krizové situace a také přispět k obnově ekonomiky a dalšího růstu životní úrovně obyvatel,“ doplňuje náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme