MPO pořádá semináře k ruské agresi proti Ukrajině, mají pomoci podnikatelům

„Semináře mají za cíl zpřehlednit vyvíjející se situaci v oblasti sankčních režimů, opatření, podmínek pro podnikání, alternativních trhů i makroekonomických a finančních perspektiv. Na seminářích vystupují experti z veřejné, akademické i soukromé sféry,“ sděluje MPO na svých webových stránkách.

V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině organizuje MPO ve spolupráci s partnery exportních semináře zejména pro české podnikatele, které mají za cíl informovat zástupce byznysu o sankčních režimech, dalších aktuálních opatřeních a podmínkách pro podnikání v dotčených teritoriích.

Ilustrační fotografie

Akce se konají střídavě v hlavní budově Ministerstva průmyslu a obchodu a on-line.

Ve čtvrtek 24. března proběhl v pořadí již čtvrtý seminář „Ve čtvrtek od dvou do čtyř“ tentokrát na téma Alternativní trhy v kontextu ruské agrese proti Ukrajině – Jižní Kavkaz a Střední Asie. Teritoriální pohled na přesun obchodních aktivit představili hosté, kteří působí v teritoriích Jižního Kavkazu a Střední Asie.

  • Martin Pospíšil, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik MPO
  • Klára Zeldová, obchodní radová, Velvyslanectví České republiky v Ázerbájdžánu;
  • Levan Bokeria, vedoucí zahraniční kanceláře, CzechTrade Ázerbájdžán a Gruzie;
  • Olga Kalinová, obchodní radová, Velvyslanectví České republiky v Kazachstánu;
  • Petr Jurčík, vedoucí zahraniční kanceláře, CzechTrade Kazachstán a Kyrgyzstán;
  • Nikola Hrušková, obchodní radová, Velvyslanectví České republiky v Uzbekistánu;
  • František Masopust, předseda představenstva a generální manažer, Komora pro hospodářské styky se SNS.
  • Zástupce EGAP, Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Záznam z akce připravujeme

Aktuální podmínky obchodu s Ruskem

První akce s názvem „Seminář k aktuálním podmínkám obchodu s Ruskou federací“ se konal 2. března.

Možnosti zúčastnit se semináře využilo více než 180 účastníků a zástupců firem. Hlavním tématem semináře se stala aktuální situace ve východní Evropě a podpora podnikatelů v exportu do Ruské federace, Běloruska a na Ukrajinu. Zároveň se hosté věnovali sankčnímu režimu a jeho dopadům na české podnikatelské subjekty. Byl taktéž rozebírán sankční systém a možnosti udělení výjimek.

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

Rusko bude pro český export z velké části uzavřeným teritoriem. Proto by se podnikatelé s konzultacemi měli obrátil na agenturu CzechTrade, který může poskytnout monitoring situace a asistenci s náhradními exportními plány.

Sankční režimy proti Rusku a Bělorusku

Seminář pro firmy k finančním a makroekonomickém aspektům sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku se konal 10. března.

Hlavním tématem se stala situace českých exportérů, kteří se setkávají s nečekanou novou realitou sankcí vůči Ruské federaci. Mimo jiné se probíralo téma garančního zajištění ze strany EGAPu, možnosti stažení financí z ruských bank, dopady odchodu Sberbank Europe CZ z českého trhu, stav a vývoj hřivny, a v neposlední řadě také možnosti vývozu na jiné trhy pro české exportéry.

Jak ukončit podnikání v zemích, které útočí na Ukrajinu

Další ze série seminářů na téma možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku se uskutečnil 17. března.

Experti na semináři nastínili situaci, jaké kroky v současnosti Rusko podniká a které ztíží firmám obchodování. Lze předpokládat, že politika zůstane na stejném kurzu. Na druhou stranu odchod ze země je náročný a vyžaduje řádnou přípravu. Rusko může v právním smyslu vyhodnotit odchod z trhu jako „úmyslnou škodu ruské firmě.“ Toho se týkaly i některé dotazy. Exportérům může pomoci „klauzule o překážce,“ tj. důkaz, že zboží nelze do daných zemí vyvézt.

Sankce vůči Bělorusku jsou méně přísné, jelikož země není přímo zapojena do konfliktu. Problém ale může nastat u bank s ruskými vlastníky. Omezen je také import do ČR.

Zástupce MPO Martin Pospíšil důrazně varoval před obcházením sankcí jakýmkoli způsobem, například tranzitem přes třetí zemi. FAÚ stále uplatňuje politiku nulové tolerance. Na Polsko-Běloruské hranici ani ve Střední Asii překážky evidované nejsou, ale je nutné sledovat aktuální informace.

• Teritorium: Bělorusko | Česká republika | Rusko
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme