MPO přispěje stovkami milionů na praktickou výuku studentů ve firmách

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří praktické vzdělávání žáků a studentů ve firmách. Rezort vypsal výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. Pro malé a střední podniky je připraveno 300 milionů korun.

Ministerstvo bude přijímat žádosti od 17. května do 29. prosince 2023. „Spolupráce škol a firem umožní navázat kontakt s budoucími absolventy a motivovat je k nástupu do firmy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela.

Ilustrační fotografie

„Je to další způsob, kterým MPO podporuje vzdělávání a následné uplatnění studentů v praxi. Po republice jezdí naše pojízdná učebna techniky, která má za cíl zvyšovat zájem o techniku a řemeslo u dnešní mládeže a do meziresortního připomínkového řízení míří návrh zákona, který zaměstnancům a živnostníkům umožní skládat mistrovskou zkoušku a užívat titul Mistr,“ dodává ministr.

Dotace od půl milionu do 10 milionů

Podpora je poskytována podle nařízení Evropské komise o blokových výjimkách a o de minimis. Maximální výše podpory je stanovena na 60 procent celkových způsobilých výdajů u středních podniků, 70 procent pak u podniků malých. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tisíc korun a maximálně do výše 10 milionů korun.

Až miliarda na pořízení nových technologií. Evropské dotace podpoří malé a střední podniky

„Spolupráce škol a firem může být přínosem pro obě strany. Školám, a zejména jejich studentům, spolupráce s firmami přinese cennou zkušenost z praxe, školy získají více informací o změnách a trendech v daném oboru a firmám podpora spolupráce z OP TAK umožní nahlédnout do teoretické přípravy budoucích absolventů. Díky této zkušenosti obě strany budou moci lépe reagovat na případné chybějící znalosti a dovednosti,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU MPO Marian Piecha.

Zájemci o podporu se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a je řízena Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

API pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a v neposlední řadě provozuje Zelenou informační linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet. Podrobnější informace k výzvě jsou na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme