MPO v březnu vyplatilo téměř 1,4 miliardy korun z evropských fondů

1 376 622 255 Kč. To je rekordní částka, která odešla v březnu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na účty českých podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu proplatilo v uplynulém měsíci 362 žádostí o platbu, které obsahovaly 3 349 položek. To je několikanásobně více než v předchozích měsících.
 
Ministerstvo již dříve oznámilo, že je připraveno udělat maximum pro to, aby evropské prostředky pomohly podnikatelskému sektoru co nejrychleji. V březnu bylo z OP PIK proplaceno o 90 % více prostředků než v únoru tohoto roku. Oproti lednovému čerpání se jedná o nárůst o 240 %.

„Těchto výsledků bychom nedosáhli bez úsilí našich podnikatelů a všech, kteří jim s projekty pomáhají. Díky tomu se nám daří zajistit významný objem prostředků potřebných pro nastartování a stabilizaci ekonomiky v České republice z evropských fondů,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Marian Piecha.

MPO nadále doporučuje podnikatelům, aby pokračovali v realizaci projektů a především v předkládání úplných žádostí o platbu. Jedině díky včasnému a řádnému dokončení projektů může Ministerstvo průmyslu a obchodu zajistit rychlé proplacení přislíbených prostředků.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme