MPO zpracovalo zákon o digitální ekonomice. Má Česko připravit na digitální éru

Udržet bezpečné on-line prostředí a umožnit rozvoj inovativním firmám. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce chránit on-line uživatele a zároveň připravit Českou republiku na vstup do nové digitální éry, proto zpracovalo návrh zákona o digitální ekonomice.

Ten nyní zamířil do mezirezortního připomínkového řízení. Návrh má nahradit zastaralý zákon o některých službách informační společnosti.

Ilustrační fotografie

On-line prostředí musí být bezpečné

„Digitální služby a moderní technologie jsou stále pevnější součástí našich životů. A čím dál více času trávíme v on-line prostředí. Usnadňuje nám to práci, je to zdroj zábavy, pro mnohé je to způsob výdělku. Právě proto ale musí být toto prostředí co nejbezpečnější,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Reagujeme tedy na velmi rychlý vývoj v této oblasti a připravili jsme nový návrh zákona o digitální ekonomice, který poskytne uživatelům internetu a spotřebitelům lepší ochranu,“ dodává ministr.

Akt o digitálních službách posiluje bezpečnost a transparentnost online prostředí

Návrh zákona o digitální ekonomice má Česko připravit zejména na adaptaci evropského nařízení o digitálních službách a nařízení o evropské správě dat. Tato nařízení upravují fungování digitálního prostoru v Evropské unii tak, aby v některých oblastech posílila svobodu slova a ochránila veřejnou diskuzi před cenzurou, a na druhou přináší nová pravidla, jejichž cílem je ochránit uživatele před nelegálním obsahem.

Nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) stanovuje povinnosti a odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, jakou jsou on-line platformy, sociální sítě nebo on-line tržiště. Hlavním cílem je posílit ochranu a bezpečnost uživatelů internetu.

Nařízení rovněž chrání zranitelné skupiny, kdy například zcela zakazuje cílení reklamy na nezletilé osoby nebo cílení na základě citlivých osobních údajů jako je zdravotní stav, náboženské vyznání či rasový původ.

Zlepší se také pozice uživatelů digitálních služeb, kteří získají nová práva ve vztahu ke svému obsahu. V případě, kdy on-line platforma odstraní uživateli obsah nebo mu omezí přístup k účtu, uživatel musí od platformy obdržet jasné a konkrétní odůvodnění tohoto rozhodnutí a může se proti němu odvolat prostřednictvím interního systému pro vyřizování stížností nebo i u soudu. Má také možnost požadovat náhradu škody, pokud mu rozhodnutím platformy vznikla újma. Těmito novými pravidly je chráněna svoboda projevu.

Konec digitálního divokého západu. Akt o digitálních službách má sjednotit unijní pravidla

Ochrana před nelegálním obsahem?

Dalším cílem zákona je chránit zákazníky před nezákonným obsahem. Pro DSA totiž platí zásada, co je nelegální off-line, má být nelegální i v internetovém prostředí. Uživatelé budou mít možnost prostřednictvím řádně odůvodněného oznámení upozornit na nelegální obsah.

Toto upozornění bude muset zahrnovat vysvětlení, proč je obsah nezákonný. A pouze v případě, že bude za nezákonné uznáno, bude ho muset platforma smazat.

O tom, zda se jedná o nezákonný obsah, původně rozhoduje platforma. Pokud něco smaže, musí poskytnout přesné odůvodnění, včetně odkazu na právní řád, podle kterého je digitální obsah nezákonný. Uživatel může samozřejmě využít odvolání – nejprve k platformě, ale také k mimosoudnímu orgánu sporu nebo k soudu, u kterého už rozhoduje stát.

Jaká jsou další nová pravidla pro moderování obsahu?

Návrh má nahradit zastaralý zákon o některých službách informační společnosti. „Předkládaný zákon by měl být základním kamenem právní úpravy digitální a datové ekonomiky v České republice, na který bude možné navazovat další evropské předpisy v této oblasti, například nedávno schválené nařízení o datech,“ informuje vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko s tím, že návrh zákona implementuje unijní předpisy a je revizí současného právního rámce pro digitální služby.

Jako koordinátora digitálních služeb určuje návrh zákona Český telekomunikační úřad. Dozorovou pravomoc v oblasti ochrany osobních údajů získá také Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále návrh určuje sankce za porušení povinností, jejichž výše také vyplývá z evropských předpisů.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme