MZV a ČMZRB společně podpoří podnikatele v aktivitách v rozvojových zemích

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., (ČMZRB) Jiří Jirásek podepsali 19. prosince 2018 smlouvu o realizaci programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Program bude spuštěn začátkem roku 2019 a cílí na podporu udržitelných investic v rozvojových zemích.Zaručené úvěry sníží rizika investování na rozvojových trzích, umožní českým podnikatelům a investorům rozšířit jejich aktivity a využít místní pracovní sílu. Zároveň dají lidem perspektivu na lepší život ve vlastní zemi a přispějí k jejímu udržitelnému rozvoji. Na první výzvu programu vyčlenila Vláda ČR 50 milionů Kč.

„Prostřednictvím programu Záruka podpoříme investice v rozvojových zemích, posílíme vytváření pracovních míst, a v důsledku tak tímto moderním nástrojem přispějeme k omezení migračních tlaků do Evropy,“ uvedl k podpisu smlouvy ministr Petříček. Po dnešním podpisu dohody ČMZRB připraví výzvu k předkládání podnikatelských záměrů.

„Českým podnikatelům se díky tomuto novému programu podstatným způsobem zjednodušují možnosti a podmínky, jak realizovat své rozvojové aktivity ve vybraných zemích a bankám tímto produktem výrazně snížíme riziko poskytování úvěrů na tyto účely,“ říká generální ředitel ČMZRB pan Jiří Jirásek a dodává: „Spolupráce banky s Ministerstvem zahraničních věcí je dalším krokem, kdy ČMZRB potvrzuje svou roli národní rozvojové banky ČR a rozšiřuje své aktivity i mimo okruh ministerstev, která vykonávají akcionářská práva ČR“.

Firmy si pak budou moci předjednat úvěr u některé z komerčních bank a požádat o záruku ČMZRB. Záruka bude moci být poskytnuta do výše až 50 procent komerčního úvěru.  

Vloni dalo Česko na rozvojovou pomoc 6,3 miliard korun, tedy 0,13 procent hrubého národního produktu. Podle ministra Petříčka by se podíl měl do roku 2030 zvýšit na 0,33 procent. Peníze putují především do prioritních zemí: Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny, Etiopie, Zambie, Kambodži a Afghánistánu. Bezmála třetina všech prostředků takzvané dvoustranné pomoci vloni směřovala na podporu zemědělství a lesnictví.

„Rozvojová spolupráce je investice do naší bezpečnosti a do našeho budoucího hospodářského růstu a rozvoje,“ řekl Petříček.

Kromě toho ČR vynakládá prostředky především na dostupnost čisté vody, sociální infrastrukturu a služby, a podle ministra Petříčka je klíčová také podpora obnovitelných zdrojů energie. Mezi iniciativy, které Česko financuje, patří například projekt zajištění dodávek pitné vody v Etiopii, v Zambii se Česko zaměřuje na zemědělství a učňovské vzdělávání a v Gruzii podporuje léčbu rakoviny.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme