Na dotace z OPPIK dosáhnou i velké firmy

Jsou páteří tuzemského průmyslu, na kterou jsou navázány tisíce malých a středních podniků. Pokud by přestaly investovat, dostaly by se do existenčních problémů i řady jejich subdodavatelů. Tvrzení, daří-li se velkým společnostem, funguje celé české hospodářství, není nadnesené. Původně se s podporou velkých firem v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) příliš nepočítalo, nakonec se však podařilo vyjednat zajímavé podmínky.

Nastavení OPPIK jsme již v našem seriálu článků přiblížili ze všech možných úhlů. Během prvních dnů lhůty pro podávání předběžných žádostí o dotaci se ovšem vynořila nová perspektiva. Zkušenost totiž ukazuje, že velké podniky mnohdy váhají a kvůli nedostatku informací občas ani netuší, že je OPPIK určen i jim.

Vedení velkých firem plánující využít evropských dotací se musí smířit s několika omezeními. V podstatě je možné identifikovat čtyři nejdůležitější:

  1. jsou jim k dispozici jen některé programy podpory,
  2. maximální možná míra podpory projektu realizovaného velkou firmou je v zásadě nižší než u projektů uskutečněných MSP,
  3. v každém programu podpory je možné podat nanejvýš čtyři žádosti o dotaci na jedno IČ a
  4. je nutné počítat s tím, že si velké společnosti mohou rozdělit maximálně 40 procent alokace první výzvy daného programu podpory.

Necelých 5 miliard na VaVaI, úspory energie a ICT

V současnosti mohou velké firmy žádat o dotace ze čtveřice programů: Inovace, Potenciál, Úspory energie a ICT a sdílené služby. V první vlně výzev podpoří toto kvarteto programů projekty všech žadatelů částkou 12 mld. korun. Aplikujeme-li ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) stanovené čtyřicetiprocentní omezení, vychází jednoduchý početní úkon velmi zajímavě – v letošním roce se rozhodne o rozdělení až 4,8 mld. korun, které podpoří projekty velkých firem.

Zatímco se uchazeči o dotace nyní plně soustředí na pochopení funkcionalit systému MS2014+, přes který budou projekty až do roku 2020 administrovány, je vhodné v souvislosti se zmíněnou hranicí 40 procent provést krátký exkurz do blízké budoucnosti.

Hodnocení projektů probíhá dvěma způsoby – buď se hodnotí průběžně, nebo kolově. V obou případech se prověřuje, jestli projekt splňuje základní binární kritéria (bez jejich splnění nebude žádost vůbec hodnocena). Jedná se vlastně o takové vstupní vyšetření, po jehož absolvování žádost postoupí do druhého kola, řekněme k zevrubné zdravotní prověrce. Interní hodnotitelé MPO přidělí projektu body (minimálním požadavkem je dosáhnout 60 ze 100 možných bodů) a postoupí ji ministerstvu k rozhodnutí o přidělení dotace.

Dostáváme se tím k důležitému aspektu, který musí velké firmy zohlednit. Pokud se bude po 1. září, kdy začne běžet lhůta pro předkládání plných žádostí o dotaci, objem projektů připravených velkými firmami přibližovat k hranici 40 procent dostupné alokace programu, bude zapotřebí zaprvé zpracovat projekt doopravdy kvalitně a zadruhé předložit žádost co nejdříve.

Rychlost bude klíčová především u programů Inovace, Potenciál a Úspory energie, kde bylo stanoveno průběžné hodnocení dotačních projektů.

Inovace

Vývoj produktu či služby je dokončen. Nyní zbývá zahájit výrobu a vyjít s kůží na trh. Program Inovace pomůže s realizací projektů vyšších inovačních řádů a velmi slibného tržního potenciálu. Velké firmy mohou dotaci ve výši 1 až 200 mil. korun využít především na pořízení výrobních strojů a technologií. Příspěvek EU pokryje 25 procent způsobilých nákladů.

Potenciál

Od 2 do 150 mil. korun přispěje Evropská unie na výstavbu či zlepšení výzkumné a vývojové infrastruktury firem. Z programu Potenciál mohou velké podniky získat dotaci až na 50 procent způsobilých výdajů. Z evropského příspěvku bude možné hradit stavební práce, pořízení strojů či obstarání práv duševního vlastnictví, tj. majetku, který podnik používá pro vývoj nových výrobků

Úspory energie

Program Úspory energie slouží ke snižování energetické náročnosti výroby a obecně firmám pomáhá s lepším hospodařením s energií. Pro velké firmy je připravena dotace v rozmezí 500 tis. – 250 mil. korun, proplatit půjde 30 procent způsobilých nákladů (modernizace rozvodů, zavádění systémů měření, zateplování, výměna osvětlení, aj.).

ICT a sdílené služby

Vývoj softwaru, zakládání datových center a zřizování center sdílených služeb – tři poměrně odlišné aktivity mohou velké podniky uskutečnit s pomocí programu ICT a sdílené služby. Dotace od 1 do 200 mil. korun pomohou buď s pokrytím mzdových nákladů (vývoj SW, provoz center sdílených služeb), nebo z nich bude možné financovat investice do hmotného majetku (datová centra).  EU proplatí 25 procent způsobilých nákladů.

Dotační podpora jako vítané přilepšení

Samozřejmě, bylo by naivní předpokládat, že by velké firmy bez dotací z OPPIK přestaly investovat. Autobusy by se ve východních Čechách vyráběly i bez Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, nepřestaly by fungovat ani velké strojírny na Vysočině či hutnické firmy ve Slezsku. Je však zřejmé, že veřejnou podporou připravených plánů rozvoje pohrdne jen málokterý finanční ředitel. I proplacení čtvrtiny faktur je totiž velmi vítaným přilepšením.

V úvodu jsme velké podniky přirovnali k páteři českého hospodářství. První výzvy OPPIK umožňují, aby velké firmy mohly naplno rozvíjet své podnikání. O 4,8 mld. se velice pravděpodobně svede velmi tvrdý boj. A je to dobře, z pevné páteře tuzemské ekonomiky budeme v příštích letech profitovat úplně všichni. 

Přpraveno ve spolupráci se společností eNovation
Autor: Jiří Kvíz, odborník na dotace pro zpracovatelský průmysl, výzkum, vývoj a inovace. Do roku 2010 působil v agentuře CzechInvest, v současnosti vede ve společnosti eNovation tým expertů na financování projektů z veřejných národních zdrojů či ze zdrojů EU. Je předsedou Výboru pro strukturální fondy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Portál BusinessInfo.cz pro vás ve spolupráci s experty společnosti eNovation připravil sérii článků, které vám pomohou zorientovat se v možnostech, jež OP PIK nabízí, a poradí, jak získat na dotaci právě pro váš projekt. Přečtěte si také další články:

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme