Na dovolenou s příspěvkem i autem od zaměstnavatele? Nemusí to být problém

Novela zákoníku práce přináší zaměstnancům zajímavé prázdninové výhody.

Prázdniny jsou v plném proudu. Někteří zaměstnanci aktivně pracují v rámci svého osobního času s dětmi nebo s mládeží. V létě je pak tato práce často představována působením v dětských táborech. Zaměstnanci si na práci v letních dětských táborech čerpají řádnou dovolenou, nebo neplacené volno. Novela zákoníku práce přinesla od 1. ledna 2021 pro zaměstnance zajímavé možnosti.

„Zákoník práce stanovuje, že uvolnění zaměstnanců na tábory a sportovní soustředění představuje překážku v práci z důvodu tzv. obecného zájmu.  Pokud se na straně zaměstnance objeví tento druh překážky, má zaměstnanec nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Náhrada mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele v tomto případě nepříslušela, pokud vnitřní předpisy společnosti nestanovily jinak,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group a dodává, že novela zákoníku práce přinesla možnost jednoho placeného týdne volna v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele pro zaměstnance působící na táborech a sportovních soustředěních.

Pracovní volno na tři týdny

Pro účely dětských táborů a sportovních soustředění může zaměstnanec vykonávat rozlišné funkce, jejichž charakter však musí mít jasnou vazbu na práci s dětmi a mládeží. Jedná se například o vedoucího pracovníka tábora pro děti a mládež a vedoucího sportovního soustředění, zástupce vedoucího pro věci hospodářské a zdravotní, vychovatele, instruktory, zdravotnické pracovníky.

„V těchto případech mají zaměstnanci podle zákoníku právo na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však na 3 týdny v kalendářním roce. Toto pracovní volno je zaměstnavatel povinen poskytnout pouze pokud tomu nebrání vážné provozní důvody,“ upřesňuje Markéta Szotkowská, daňová expertka V4 Group.

Další právní novinky pro podnikatele v roce 2021

„Nárok na poskytnutí maximálně třítýdenního volna nemají všichni zaměstnanci, ale pouze ti, kteří minimálně po dobu jednoho roku před uvolněním soustavně a bezplatně pracovali s dětmi či mládeží. Zaměstnanci, kteří nepracují s dětmi a mládeží soustavně po celý rok pouze v letních měsících v rámci dětských táborů, nebo tak činí v průběhu roku za úplatu, nemohou třítýdenní volno nárokovat a musí pro účast na dětském táboře čerpat řádnou dovolenou. Výjimkou jsou tábory pro zdravotně handicapované děti, kde podmínka soustavné roční práce s dětmi nemusí být naplněna,“ upozorňuje Markéta Szotkowská.

Další podmínkou je, že tábor či sportovní soustředění musí být pořádáno právnickou osobou registrovanou ve veřejném rejstříku právnických po dobu nejméně 5 let. Práce s dětmi a mládeží je hlavní činností této právnické osoby.

Placené volno jeden týden

Při splnění výše uvedených podmínek dostane zaměstnanec pracovní volno 3 týdny a zároveň mu zaměstnavatel jeden týden proplatí. Následně si může zaměstnavatel zažádat o kompenzaci Českou správu sociálního zabezpečení. „Náhrada mzdy je poskytnuta maximálně ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářního roku, v němž je pracovní volno poskytnuto. Průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 celkem 34 611 Kč,“ upřesňuje Markéta Szotkowská.

Kompenzaci zaměstnavatel nárokuje prostřednictvím formuláře „Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež“ a dále musí prokázat splnění výše uvedených podmínek. Splnění podmínek je nejlépe doložit potvrzením dětského tábora či organizátora soustředění. Toto potvrzení by mělo obsahovat následující informace:

  • Funkce, kterou zaměstnanec vykonával (pro zachování nároku musí být daná funkce shodná s výše uvedeným přehledem funkcí)
  • Délka trvání soustavné a bezplatné práce s dětmi či mládeží (alespoň 1 rok)
  • Identifikace právnické osoby, jako organizátora akce, která bude splňovat podmínku 5 let a předmět hlavní činnosti

Služebním autem na dovolenou, ale jen se souhlasem

V případě, že zaměstnanec vyrazí na dovolenou se zapůjčeným služebním automobilem, tak je nutné, aby si opatřil od zaměstnavatele potvrzení o užívání služebního vozu.

„Toto potvrzení musí obsahovat identifikační údaje, jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele, identifikaci automobilu a v neposlední řadě, také sdělení majitele vozidla, tedy zaměstnavatele, že se zapůjčením jeho vozidla souhlasí. Navíc před cestou se výrazně doporučuje, zda auto splňuje veškeré zákonné podmínky, tedy zda je zákonně pojištěno nebo zda se v autě nachází veškeré doplňky nutné pro tzv. povinou výbavu. Dále se také doporučuje před vyražením na dovolenou služebním automobilem si pořídit kvalitní cestovní pojištění, a to nejlépe s připojištěním a asistenční služnou pro případ poruchy nebo nehody,“ popisuje Michal Jelínek, partner V4 Group.

V případě možnosti soukromého využití služebního vozidla je nutno navýšit základ daně pro výpočet zálohy na daň z příjmů, a taktéž vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Základ daně, resp. vyměřovací základ je nutno navýšit o 1 % ze vstupní ceny zapůjčeného automobilu.

Redakčně upravená tisková zpráva V4 Group

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme