Na Karlovarsku je Městem pro byznys Sokolov

Podnikatelské prostředí je v rámci Karlovarského kraje nejvýhodnější v Sokolově. Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Na druhé příčce se umístil Cheb, na třetím místě Karlovy Vary.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.

Tomáš Trtek, Radka Murasová, Jan Picka a Václav Sýkora

Sokolov dokáže dobře čerpat dotace

Vítězný Sokolov má v rámci Karlovarského kraje nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech obce. Velmi nízké má také náklady na dluhovou službu, což svědčí o dobrém hospodaření radnice. Město lze pochválit za nadprůměrné výdaje věnované na oblast sociální péče, ale také na bydlení.

Pokud jde o pracovní trh, mohou podnikatelé, kteří uvažují o rozvoji svého podnikání v regionu, využít nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na obyvatele ve věku od 15 do 65 let. Index stáří, tedy podíl lidí ve věku do 15ti ku počtu lidí nad 65 let věku je v rámci Karlovarského kraje nadprůměrný, což je příslibem rozvoje podnikání také do budoucna. Pokud jde o webové stránky města, nalezne na nich podnikatel přehledně vše potřebné pro komunikace s veřejnou správou a mnoho dalších užitečných informací.

„Určitě bych chtěl vypíchnout stále se rozšiřující komunikaci s podnikatelským prostředím. My se každoročně už dlouhá léta potkáváme při vzájemných návštěvách s velkými zaměstnavateli. To jsou kontakty, které jsou už pravidelné, samozřejmě se snažíme zlepšovat kontakty i s menšími podnikateli. Máme to o to snazší, že řada těchto podnikatelů podniká v městských prostorách, takže s nimi řešíme i běžné problémy. Snad pozitivně vnímají to, že jsme už dlouho nezvyšovali nájemné, protože si uvědomujeme, že v dnešní době to mají opravdu těžké. Další výhodou u nás je kontinuálnost, což je v životě každého města velice dobré. Každé nově zvolené zastupitelstvo v drtivé většině navazuje na práci svých předchůdců. Spoustu podnikatelů máme také v komisích, to znamená poradních orgánech, kde je dostatek prostoru i pro to, aby nám řekli, co je v Sokolově tíží a co bychom mohli zlepšit,“ říká Jan Picka, místostarosta Sokolova.

Cheb uspěl v testu elektronické komunikace, v Karlových Varech přibývá firem a živnostníků

Stříbro bere na Karlovarsku město Cheb, a to mimo jiné díky nejvyššímu podílu firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů nebo nadprůměrnému počtu dokončených bytů v poměru ku změně počtu obyvatel. Cheb vynakládá dostatečné finanční prostředky do oblasti kultury a veřejné dopravy. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obce je v rámci regionu vysoce nadprůměrný. Chebská radnice se může pochlubit nejlepším výsledkem v testu elektronické komunikace, který ověřuje rychlost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

Na západě Čech je Městem pro byznys Plzeň

Třetí příčku obsadily Karlovy Vary, které zaznamenávají nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů a mají také nejvyšší počet firem v přepočtu na obyvatele. Ve městě je největší počet dobíjecích stanic pro elektromobily. Krajské město vynakládá nadprůměrné finanční prostředky na dopravu a sport.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2022, Karlovarský kraj

  1. Sokolov
  2. Cheb
  3. Karlovy Vary
  4. Mariánské Lázně
  5. Ostrov
  6. Kraslice
Redakčně upravená tisková zpráva projektu Město pro byznys

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Doporučujeme